We weten steeds meer over de effecten van langdurige blootstelling aan bepaalde stoffen en we weten we ook steeds beter welke maatregelen we tegen blootstelling kunnen nemen. Ook weten we steeds beter welke milieueffecten bepaalde stoffen hebben en kunnen we de stoffen ook steeds beter meten. Arbeids- en milieuveiligheid bij het werken met SVHC-stoffen is een prioriteit van de overheid en is dat ook bij veruit de meeste ondernemers.

Met de Green Deal van de EU als uitgangspunt, en daaronder de EU Chemicaliƫnstrategie komt er heel wat af op de ondernemers in de oppervlaktebehandelende branche. Het Bevoegd Gezag zal gebruik gaan maken van big data en zal nieuwe instrumenten inzetten om effectiever te handhaven.

Toegezegd was om elk jaar een aantal ledenbijeenkomsten te programmeren waarbij we niet alleen informatie verstrekken over de veranderende wet- en regelgeving, maar ook informatie geven over ontwikkelingen in het gebruik van tools en ontwikkelingen in het inspectiebeleid en over ontwikkelingen in maatregelen om het veilige gebruik van SVHC-/CMR-stoffen te verhogen. Daarenboven zullen we nadrukkelijker ruimte inplannen voor het bespreken van (bijna) incidenten op brancheniveau. Vanuit de BRZO-wetgeving is dit een absolute wens en vanuit Vereniging ION een mogelijkheid om proactief de veiligheid in de branche te verhogen.

De veiligheidsbijeenkomst staat gepland voor 6 april. Zie het programma: https://vereniging-ion.nl/veiligheidsmiddag