Tijdens de laatste Algemene Ledenvergadering van Vereniging ION is gevraagd om met voorstellen te komen die innovaties actief stimuleren en waarbij mogelijk subsidies zijn te verwerven. Hierbij een voorstel voor een Innovatie Prestatie Contract (IPC).

In een IPC  werken mkb-ondernemers onder leiding van een penvoerder/brancheorganisatie in groepen van minimaal 10 bedrijven samen (in wisselende samenstellingen en aan verschillende projecten) aan het ontwikkelen van nieuwe producten en diensten.

Lees meer>>
(alleen toegankelijk voor ION-leden)