De ION Dag voor de Ondernemer op 10 november in Soest werd gehouden onder de geldende corona maartregelen. Op een mooie en goed bereikbare locatie werd een mooi en vol programma geboden.

Na het welkom en de opening door Egbert Stremmelaar (ION) werden al gelijk de eerste belangrijke zaken benoemd:

  • Om de branche te ondersteunen bij het mogelijk moeten doorvoeren van de hoge energieprijzen en dure grondstoffen, heeft ION een persbericht uitgestuurd waarin deze problematiek wordt toegelicht.
  • ION heeft ter informatie van de ondernemers de lijst met actuele energieprijs maatregelen gepubliceerd. Afgelopen vrijdag heeft het kabinet nog eens €125 miljoen extra vrijgemaakt om in de tweede en derde schijf van de energiebelasting (hier zitten veel ION ondernemers) te verlagen vanwege de extreem hoge prijzen van het moment.
  • Afgelopen maandag is een ondernemer veroordeeld tot het betalen van kosten van een reparatie die normaal uitgesloten waren, omdat hij zijn leveringsvoorwaarden niet had bevestigd in de opdrachtbevestiging. ION heeft voor de OT ondernemers de leveringsvoorwaarden op de website staan die actueel en gedeponeerd zijn. Maak er gebruik van.
  • ION is actief betrokken bij gesprekken over de invoering van de Omgevingswet (verwacht 1-7-2021). De ontwikkeling van de Digitale Stelsel Omgevingswet is complex en verloopt moeizaam. Er zijn inmiddels bureaus opgedoken die ondernemers aanbieden om nu al een vergunning aan te vragen onder het nieuwe regime. Dit kan helemaal niet, dus trap daar niet in. Totdat de nieuwe Omgevingswet in werking treedt, dienen vergunningen onder de huidige regelgeving aangevraagd te worden.

In de eerste presentatie gaf Wessel Ouweling (NieuweStroom) een kijkje in de energiemarkt en de wijze waarop je op een slimme manier op de prijsontwikkelingen kan anticiperen. Hierbij werden nadrukkelijk de projecten van ION betrokken die op het gebied van energie al uitgevoerd waren. De conclusie was dat er nog veel kosten zijn te besparen en dat daarbij gebruik kan worden gemaakt van slimme apps.

In de tweede presentatie gaf Ilona Koomen (RVO) inzicht in zaken die geregeld moeten worden als je samen gaat innoveren. Vooral het feit dat de presentatie een tijdspad en de respectievelijke valkuilen en tips gaf, maakte deze presentatie tot een mooi opstapje voor de workshop in de middag, die zij samen heeft gegeven met Arjan de Bruin (Innovat.ION).

Als derde kwam Jaap Waalen (Tech2B) vertellen dat alle ION leden zijn vermeld op het platform voor de maakindustrie. De informatie is een kopie van het ION bedrijvenregister. Op het platform kunnen vraag en aanbod elkaar ontmoeten. Als kennismaking maakte hij bekend alle alle ION leden 3 maanden kosteloos het gouden abonnement krijgen om de mogelijkheden van het platform te leren kennen.

Na een netwerkkoffie verzorgde Jos Burgers een humorvolle masterclass over prijsdruk. Omdat elke beschrijving hem te kort zou doen, wordt hier volstaan met een kort filmpje: https://www.youtube.com/watch?v=4R8n9UVsaJQ. Dit filmpje geeft een impressie van één van de besproken thema's; prijsdruk. Verder kwamen er zaken aan de orde als "jou plaats in het weiland" en hoe om te gaan met waardevolle prospects en klanten. De aantekeningen van Jos zijn als bijlage aan deze pagina toegevoegd.

Na de netwerklunch werden er nog diverse workshops en bijeenkomsten georganiseerd.

Vermeldenswaardig daarvan is nog dat de groep die ging brainstormen over de wenselijkheid van normen voor PVD/CVD, onder leiding van Cor Schrauwen )Hogeschool Zuyd) en Stephanie Jansen (NEN), tot de conclusie zijn gekomen dat er wel naar normen toe gewerkt moet gaan worden, maar dat de aanwezigheid van meer stakeholders (waaronder MKB) gewenst is. 

Ook genoemd mag worden; de workshop van Ilona Koomen (RVO) en Arjan de Bruin (Innovat.ION) over het samenwerken bij innovatie projecten, werd goed bezocht en leidde tot interessante discussies. Ook hier wordt verwacht dat er zeker een vervolg gaat komen. 

Wilt u meer informatie over de presentaties van Nieuwestroom en Tech2B, wilt u toch nog weer weten over uw innovatiekansen of wilt u aansluiten bij de groep over normen voor PVD/CVD, neem dan even contact op met het bureau van Vereniging ION.