In het nieuwsitem van afgelopen vrijdag maakte we in de opsomming van ONL melding van een onredelijkheid in de tijdelijke verlaging van de energiebelasting ten nadele van het energie intensieve MKB. De tekst luidde:

  • De stijgende gasprijs vertaalt zich eveneens in een stijgende elektriciteitsprijs. Daarom wordt ten tweede in de energiebelasting in 2022 incidenteel het tarief op de eerste schijf elektriciteit met 8,389 cent (inclusief btw) verlaagd. Door de lagere tarieven op elektriciteit te verlagen, verwacht het kabinet dat deze lastenverlichting gerichter bij het MKB plaatsvindt.
  • Hoe de twee aanpassingen in de energiebelastingen uitpakken voor individuele bedrijven, dat valt niet te zeggen. Iedere situatie is weer anders. 
  • Wel is het zo dat veel energie-intensieve MKB-bedrijven juist onder de tweede of derde schijf elektriciteit vallen, wat zou betekenen dat zij geen compensatie krijgen. Immers, het voornemen is om enkel de eerste schijf elektriciteit in de energiebelasting te verlagen. ONL heeft hier aandacht voor gevraagd https://onl.nl/vergeet-belangrijk-deel-mkb-niet-bij-compensatie-gasprijzen/ en met succes. Vorige week heeft de Tweede Kamer een motie aangenomen die de regering verzoekt om ook het MKB met een hoger energieverbruik tegemoet te komen. Dat moet worden geregeld via een wijziging van de wet. Hoe het kabinet invulling wil geven aan deze wetswijziging/aangenomen motie is nog niet bekend. Zij hebben nog geen voorstel gepubliceerd dus daar wachten we nog op.

Afgelopen vrijdag, om 14.30uur, reeds na de opmaak van de Informat.ION, werd het volgende artikel gepubliceerd:

  • Het kabinet heeft op 15 oktober een eenmalige verlaging van de energiebelasting voor 2022 aangekondigd om de stijging van de energierekening voor huishoudens en mkb-bedrijven te verminderen. Op verzoek van de Tweede Kamer past het kabinet dit maatregelenpakket nu aan om mkb-bedrijven met een hoger energieverbruik meer tegemoet te komen. Voor deze aanpassing wordt 125 miljoen euro vrijgemaakt binnen het budget van het huidige maatregelenpakket. 

Het hele artikel is te lezen via de link: https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2021/11/05/kabinet-past-tijā€¦

We wilden u dit goede nieuws niet onthouden.