In de commissie Open Normalisatie van de NEN wordt onder andere overlegd over hoe om te gaan met dwingende normen en hoe om te gaan met vrijwillige normen.

Een van de recente aspecten was dat verwijzingen in regelgeving naar normen niet mag leiden tot (extra) kosten voor het bedrijfsleven en geen extra administratieve belasting mag geven. Op grond van dit advies en een Actal onderzoek heeft minister Kamp een brief opgesteld aan de Tweede Kamer. In deze brief wordt onder andere de procedure over het kosteloos toegankelijk maken van de dwingende normen geregeld. Deze brief is in het ledenportal te downloaden. Tevens is er ook een lijst van dwingende normen in het ledenportal te vinden.