In de Algemene Ledenvergadering van 3 maart 2021 werd de jaarrekening van 2020 van Vereniging ION besproken door de penningmeester, Anita Snoeren. Hierbij werd de kanttekening gemaakt dat de kascommissie nog niet naar de boeken had gekeken. Uiteraard werd de vraag weer gesteld voor een decharge van het bestuur. De jaarrekening werd goedgekeurd onder voorbehoud van een positief advies door de kascommissie.

Deze commissie bestaande uit Harmen IJdema en Lester Claassens, heeft op 26 april 2021 de boeken beoordeeld, en een positief advies gegeven. Daarmee is aan de voorwaarde als genoemd in de Algemene Ledenvergadering voldaan, en is decharge verleend aan het bestuur.

Op 3 maart 2021 was ook de Algemene Ledenvergadering van Vereniging Qual.ION. Omdat beide heren ook licentiehouder zijn binnen de Vereniging Qual.ION, hebben zij ook de jaarrekeningen van Qual.ION meegenomen in hun beoordeling. Het opgestelde document geeft dus ook decharge aan het Qual.ION-bestuur.

Inmiddels zijn beide heren bedankt voor hun inzet voor de grondige controle en de aanbevelingen. Conform het schema van continuïteit blijft Lester Claassens zitting houden in de commissie, en zal voor Harmen IJdema een opvolger worden benoemd. Zoals bekend is Harmen IJdema per 1 januari 2021 bestuurslid geworden bij de Vereniging Qual.ION en vertegenwoordigd hij de groep Qualicoat-licentiehouders.

Zie voor het nieuwsitem Algemene Ledenvergadering 3 maart 2021: https://vereniging-ion.nl/nieuws/algemene-ledenvergadering-vereniging-ion-benoemd-nieuwe-voorzitter-stemde-over-statuten