Een toekomstbestendige en succesvolle MKB-maakindustrie brengt Nederland vooruit, in veel opzichten. De innovatieve producten en de input die succesvolle MKB-maakbedrijven daarvoor leveren, zorgen voor de banen en welvaart die Nederland nu en in de toekomst nodig heeft. MKB-maakbedrijven bieden duurzame oplossingen voor morgen, export, banen en groei van onze productiviteit.

Investeren in de MKB-maakindustrie is daarom de basis voor een prachtige toekomst. Maar dan is het wel van belang dat de politiek duidelijke keuzes maakt voor de komende jaren.

Op 22 november 2023 vinden de Tweede Kamerverkiezingen plaats. Koninklijke Metaalunie heeft een manifest voor de politiek geschreven met daarin een aantal oplossingen die bijdragen aan onze brede welvaart, toekomstige banen, innovatief vermogen en duurzame maatschappelijke transities. Daarbij is de inzet voor Metaalunie: zet nadrukkelijk in op het behoud en versterken van onze sterke (economische) eigenschappen.Zet in op ‘Gemaakt in Nederland!’