Momenteel moet u al voldoen aan de vigerende privacy wetgeving. Deze wetgeving wordt aangepast. Op 25 mei 2018 treedt de Europese Privacy Verordening (ook wel de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en General Data Protection Regulation (GDPR)) in werking. Na deze datum kan iedereen uw organisatie op de naleving van de Europese Privacy Verordening aanspreken.

De AVG stelt nieuwe eisen aan het informeren van klanten en medewerkers en het beveiligen van gegevens. Het is nodig om nu al na te gaan of u aan deze wetgeving voldoet en zo niet, u voorbereiden op de toekomst.

Overtreding van de huidige en komende wet- en regelgeving kan leiden tot sancties, te weten, een maximale boete van 20 miljoen euro of 4% van de jaarlijkse wereldwijde omzet.