Op 31 december 2020 loop het MJA3 convenant af. Het is op dit moment nog niet zeker of er een nieuw convenant komt en daarom moeten bedrijven per 31 december 2020 aan hun EED-verplichtingen hebben voldaan bij de RVO. Als er volgend jaar alsnog een nieuw convenant komt, kan de EED verplichting (audit/inventarisatie) dienen als basis voor een nieuw plan (“EEP”). Er is aan de brancheverenigingen bevestigt dat de EED-audit/inventarisatie een goede basis vormt van een nieuw plan, en dat het opstellen van de EED-audit/inventarisatie dus geen weggegooid geld is. Wel is het zorgelijk dat veel bedrijven voor het opstellen van een EED-audit/inventarisatie gebruik maken van adviesbureaus, maar die zitten de komende tijd erg vol. Hoewel volgens de RVO er al in 2019 is gecommuniceerd, heeft de markt pas laat duidelijkheid gekregen over de verplichtingen. Zie voor uw verplichtingen het flowchart uit de bijlage. Wordt vervolgd.

Zie ook: https://vereniging-ion.nl/informatieplicht-eed-mja3-convenant-loopt-einde-jaar-geeft-nieuwe-verplichtingen