De Week van de Oppervlakte Technologie begint steeds meer vorm te krijgen. inmiddels is een groot deel van de beschikbare ruimte op de SURFACE Campus geboekt en is het conceptprogramma voor de ION CONGRES Campus gepubliceerd. Uiteraard kunt u zich ook nog steeds aanmelden voor de ION Borghardt Award. 

Ondernemers die hun bedrijf en/of een product extra onder de aandacht willen brengen kunnen gebruik maken van de PR-/Sponsordeals. Hierbij krijgt u de extra aandacht en worden de opbrengsten direct gebruikt voor extra activiteiten tijdens de Week van de Oppervlakte Technologie. Een win/win-situatie dus.

Kijk voor meer informatie: https://vereniging-ion.nl/prsponsorpakketten-week-van-de-oppervlakte-technologie-2018