Nederland heeft veel procesinstallaties die in de periode 1945-1970 zijn gebouwd. Deze installaties hebben uiteraard te maken met invloeden van buitenaf en dat betekent dat er corrosie kan opgetreden. In de procesdelen waar isolatie omheen is aangebracht is dat moeilijk te zien. Als er regelmatig inspecties zijn geweest heeft men calamiteiten (grotendeels) kunnen voorkomen, maar inspecties zijn door de aanwezigheid van isolatie lastig uit te voeren en tijdrovend. Als men geen (tijdige) inspecties heeft gedaan, kunnen er calamiteiten ontstaan. Procesuitval en eventueel persoonlijke of milieuschade kunnen dan het gevolg zijn.

Wellicht even ter herinnering, de huidige BRZO-wetgeving is gebaseerd op de ramp in Sevezo (1976). De ramp was het gevolg van een niet werkende afsluiter.

Op uitnodiging van het VIB (Vereniging Isolatie Bedrijven) heeft Vereniging ION op de Algemene Ledenvergadering in november 2017 een presentatie over coatingsystemen verzorgt, en dan met name over de coatings die onder isolatie worden aangebracht. Uiteraard kwamen ook meetsystemen aan de orde en is Qualisteelcoat genoemd.

Bij de voorbereiding toen, bleek dat er erg weinig bekend is over corrosie onder isolatie. Uiteraard is er het Cini-boekwerk, maar dat is het dan wel. Veel kennis zit vooral bij de grote procesbedrijven. World Class Maintenance (WCM) heeft daardoor een studieproject gestart waarin één van de werkgroepen “coatings” heet. Het behoeft geen betoog dat Vereniging ION in deze werkgroep participeert.

Om meer aandacht te vragen voor het onderwerp is besloten een try-out te doen van een Masterclass Corrosie onder isolatie. Het bedrijf Bilfinger vond het een mooie gelegenheid om een Masterclass Corrosie onder isolatie aan haar relaties aan te bieden. Op 12 juni 2018 was het zover en kwamen belangstellenden naar het logistiekcentrum van Bilfinger in Roosendaal.

Het programma zag er als volgt uit:

  • Ontvangst met lunch
  • Introductie door Bilfinger en het benoemen van het probleem
  • Corrosiemechanismen in relatie tot corrosie onder isolatie – TU Delft
  • Pauze en rondleiding door het logistiekcentrum
  • Coatingsystemen in relatie tot corrosie onder isolatie – Vereniging ION
  • Corrosie onder isolatie en de wijze van aanpakken –  HU Utrecht / Temati.
  • Paneldiscussie met de aanwezigen
  • Afsluiting met een drankje en een hapje

Behalve dat er veel theorie is behandeld, werden ook ontwikkelingen in de techniek en praktische handvatten besproken. Tijdens de discussie bleek dat de grote bedrijven hun zaakjes goed op orde hebben, maar dat vooral kleine(re) bedrijven de effecten van corrosie onder isolatie (nog) niet onderkent hebben en dus ook geen gestructureerde aanpak hebben. Duidelijk was dus dat er nog veel werk is te verzetten en dat er dus waarschijnlijk nog veel masterclasses zullen moeten volgen.

Wilt u ook een masterclass organiseren? Neem dan even contact op met het secretariaat. En wilt u geen masterclass organiseren, maar wel kennis nemen van de inhoud, hou dan het programma van de Week van de Oppervlakte Technologie (13-15 november 2018) in de gaten. Uiteraard zal het onderwerp daar ook ruimschoots aan bod komen.