Momenteel worden gesprekken gevoerd over de meerjarenafspraken voor de periode na 2016. De meerjarenafspraken energie-efficiëntie MJA en MEE zijn overeenkomsten tussen de Overheid en bedrijven, instellingen en gemeenten. Het Ministerie van Economische Zaken, het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koningsrijkrelaties en het Ministerie van Infrastructuur en Milieu stimuleren met deze afspraken het effectiever en efficiënter inzetten van energie. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) is verantwoordelijk voor de uitvoering van de meerjarenafspraken.

Al sinds 1992 heeft de Overheid met een groot aantal sectoren meerjarenafspraken voor verbetering van de energie-efficiëntie. Met de MEE (voor ETS-bedrijven) en de MJA (voor niet-ETS-bedrijven) draagt het Ministerie van Economische Zaken bij aan het behalen van 20% CO2-reductie in 2020 en het realiseren van de energiebesparingsdoelen van het Energieakkoord. De routekaarten laten zien welke keuzes sectoren maken om in 2030 duurzaam en concurrerend te zijn. De resultaten tot nu toe vindt u in de resultatenbrochures.

Om energie-efficiëntie ook in de nieuwe MJA-periode te stimuleren wordt momenteel gewerkt aan een regeling om externe expertise in te kunnen huren. Omdat de definitieve tekst nog niet bekend is, kunt u zich voor meer informatie wenden tot Vereniging ION. Overige informatie is onder andere te vinden via de onderstaande links.

http://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/meerjarenafspraken-energie-efficiency
http://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/energie-efficiencyplan-mja3/mee