Het MJA-Sectorrapport 2018 voor de oppervlaktebehandelende branche is beschikbaar. Dit rapport bevat de resultaten van de sector in het kader van het MJA3-convenant.

De grafieken in hoofdstuk 2 tot en met 6 geven u overzichten van:

  • De ontwikkeling van het energieverbruik van de sector vanaf 2013.
  • De verklaring van de verandering in energieverbruik ten opzichte van vorig jaar.
  • De stand van zaken wat betreft energiezorg.
  • De spiegeling ten opzichte van de sectordoelstelling 2017-2020 van de sector.
  • De ontwikkeling van het effect van de PE-, KE- en DE-maatregelen vanaf 2013, waarbij alle relevante gegevens vanaf 2005 zijn meegenomen.

Hoofdstuk 7 geeft de achterliggende informatie weer in tabellen.

Dit sectorrapport is opgesteld op basis van de door bedrijven aangeleverde gegevens in het kader van de jaarlijkse MJA-monitoring. De berekeningen in dit rapport zijn gebaseerd op de methodiek energie-efficiency zoals die is afgesproken in het MJA3-convenant. Details over de methodiek kunt u vinden op de website van RVO.nl.

Het rapport treft u aan de rechterkant van dit artikel aan.