Het Ministerie van Economische Zaken heeft bekendgemaakt dat MKB-bedrijven gebruik kunnen maken van de nieuwe MIT-regeling (MKB Innovatiestimulering in de Topsectoren). Dit jaar komt via deze regeling ruim 50 miljoen euro beschikbaar om innovatie in het MKB te bevorderen.

Veel innovaties worden gedaan door MKB-bedrijven. Door van deze regeling gebruik te maken kunnen MKB'ers op een laagdrempelige manier samenwerken met kennisinstellingen en kunnen zij geld krijgen voor R&D-samenwerkingsprojecten.

Op 19 mei werd de MIT-regeling opengesteld bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

Instrumenten
Met de MIT-regeling worden instrumenten beschikbaar gesteld om innovatie te stimuleren: kennisvouchers, innovatieadviesprojecten, haalbaarheidsprojecten,  R&D-samenwerkingsprojecten, netwerkactiviteiten en innovatiemakelaar. Met de inzet van deze instrumenten moeten de activiteiten van het innovatieve MKB nog beter aansluiten op de innovatieagenda's en de roadmaps.

Door kennisvouchers wordt de drempel naar samenwerking met kennisinstellingen verlaagd, hierdoor kan het MKB eenvoudig van deze kennis gebruikmaken en wordt samenwerking gestimuleerd. Ook kunnen dit jaar haalbaarheidsonderzoeken financieel worden ondersteund. Verder is het weer mogelijk om financiering te krijgen voor het gezamenlijk uitvoeren van industrieel onderzoek in een privaat-private samenwerking. Dit is nog aantrekkelijker gemaakt door maximaal 200.000 euro per project beschikbaar te stellen. De ingediende R&D-samenwerkingsprojecten worden beoordeeld aan de hand van criteria, zodat de meest excellente voorstellen worden beloond.

Meer informatie is te vinden op: http://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/mkb-innovatiestimulering-regio-en-topsectoren-mit?gclid=CJSA7cKw5MUCFYsEwwod8xcAxg