Op 31 mei 2018 heeft OndernemendNL (ONL) samen met haar partners, tijdens de ONL Nationale Ondernemersdag 2018, het MKB Toekomstplan 2030 overhandigt aan staatssecretaris mw. Mona Keijzer van Economische Zaken en Klimaat.

Het toekomstplan is opgesteld door ONL, met medewerking van haar partners, waaronder Vereniging ION. Er zijn vele bedrijfsbezoeken gedaan, invullijsten verwerkt, analyses gemaakt en rondetafelgesprekken gevoerd om een beeld te krijgen van de regeldruk en knelpunten voor het MKB. Behalve het feit dat de regeldruk verder is toegenomen en een aantal uitdagingen niet-MKB-specifiek zijn benoemd, is de rekening van de crisis vooral bij het MKB terechtgekomen. Momenteel profiteert het MKB veel te weinig van het regeerakkoord. Bij ontwikkeling van nieuw beleid wordt er eerst rekening gehouden met multinationals en dan pas met het MKB. Terwijl er meer MKB’ers zijn in Nederland en zij voor de meeste banen zorgen.

Het fundament van het toekomstplan is een herziening van de arbeidsmarkt en het belastingstelsel. Daarbij zijn 5 pijlers benoemd voor toekomstgericht MKB-beleid.

  1. MKB first, in ieder geval bij lastenverlichting, regelgeving, innovatie en handelsbevordering.
  2. Werkgeverschap is een aantrekkelijk perspectief en goede medewerkers kunnen vinden is vanzelfsprekend.
  3. Financiering voor goede plannen en groei is volop beschikbaar.
  4. Beleid op het gebied van innovatie, digitalisering en energietransitie zijn MKB-proof, dankzij de juiste randvoorwaarden en betrokkenheid van het MKB.
  5. Het belastingstelsel is betrouwbaar en stimulerend voor ondernemers.

Het complete plan is te downloaden via de link: http://onl.nl/wp-content/uploads/ONL-MKB-Toekomstplan-2030.pdf