Na 2020 loopt de huidige Meerjarenafspraak (MJA) 3 periode af. Reden om na te denken hoe de doelstellingen, als branche een energiebesparing te realiseren, na die periode vorm moet krijgen. Hierbij dient in aanmerking te worden genomen dat er inmiddels klimaatdoelstellingen zijn en er een opdracht ligt om CO2 te reduceren. Vereniging ION denkt graag mee.

De circa 1.000 MJA-bedrijven nemen circa 20% van het industriële energieverbruik voor hun rekening. De 350 ETS-bedrijven zo’n 75% en de 70.000 Wm-bedrijven ongeveer 5%.

Omdat de termijn van MJA3 na 2020 afloopt, is het tijd om na te denken over de periode na de MJA3. Oplossingsrichtingen zijn:

  • Dezelfde structuur doorzetten in een MJA4
  • De structuur laten verlopen en terugvallen op huidige wetgeving (zie schema BlueTerra)
  • Iets anders

Tijdens de eerste vergadering over het MJA3-vervolg is door de brancheverenigingen een voorzet gegeven met de wensen, maar mogelijk heeft u ook ideeën of wensen. Laat het Vereniging ION dan even weten. Dat kan eenvoudig via onderstaande reactiemodule.

Een aantal overwegingen die de brancheverenigingen al hebben gemaakt, zijn:

  • Er moet een goede reden zijn om mee te willen doen aan een vervolg. Voorbeelden zijn ondersteuning en/of vrijstelling van inspecties.
  • De teruggave van energiebelasting of een andere vorm van incentive zou moeten worden gecontinueerd.
  • Er dient voor gezorgd te worden dat er geen toename is in de administratieve lastendruk.
  • Subsidies die nu alleen beschikbaar zijn voor "grote" initiatieven dienen ook beschikbaar te komen voor mkb- of cluster- en/of keteninitiatieven.