Als “appointed body” is het Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum (NVIC) doende met het implementeren van de CLP-richtlijn EC1272/2008. De werktitel is 'Van artikel 45 naar de annex VIII'. De gehele transitie staat onder verantwoordelijkheid van European Chemical Agency (ECHA).

In Europa zal een vrijwillig uniform systeem worden ingezet. Dat betekent dat er een Europees protocol komt. Hoewel het een vrijwillig systeem betreft, lijken gelukkig verreweg de meeste landen te kiezen voor het geüniformeerde systeem, en niet voor het (bestaande) nationale systeem.  Overigens is het systeem wel geüniformeerd voor wat betreft het protocol, het aanvragen tot toelating, alsmede het (eventuele) afrekenen is nog wel een nationale aangelegenheid. Het grote voordeel is echter dat niet voor elk land een separaat protocol ingediend behoeft te worden.  

Voor het aanvragen is een Unique Formula Identifier (UFI) nodig. Deze kan de aanvrager zelf genereren met een UFI-generator.

De planning voor het project is:

  • 2020: Producten voor consumentengebruik gereed.
  • 2021: Producten voor professioneel gebruik gereed.
  • 2024: Producten voor industrieel gebruik gereed.
  • 2025: transitie afgerond.

Nieuw is dat voor vanaf 2018 de ondersteuning voor deze wetgeving de REACH/CLP-Helpdesk is.

In het ledengedeelte kunt u de gehele presentatie zien.