Overzicht nationale NEN-normen die per 1 januari 2016 kosteloos inzichtelijk zijn via de website van het NEN

In 2011 heeft het kabinet besloten dat nationale NEN-normen waarnaar dwingend wordt verwezen in de regelgeving kosteloos moeten zijn in te zien. In twee situaties is sprake van een dwingend verwezen norm:

  • als het verplicht is aan de norm te voldoen
  • als de norm niet verplicht is, maar een andere oplossing wel gelijkwaardig moet zijn aan de norm waar naar wordt verwezen

Om dit te kunnen beoordelen moet de norm ingezien kunnen worden. Naar normen in de PDF (te vinden in het ledenportal) wordt dwingend verwezen in wet- en regelgeving. Vanaf 1 januari 2016 zijn deze normen kosteloos in te zien via het online portaal NEN Connect van het NEN.

Meer weten?

De PDF met alle dwingende normen is hier te vinden op het ledenportal.