Bij de start van de Week van de Circulaire Economie zijn op 15 januari 2018 in de Fokker Terminal te Den Haag de Transitieagenda's Nederland Circulair in 2050 overhandigd. In aanwezigheid van 600 mensen ontvingen de opstellers van het Grondstoffenakkoord, onder wie staatssecretaris Van Veldhoven van het Ministerie van I&W en secretaris generaal Camps van het Ministerie van EZK, de agenda's uit handen van de tafelvoorzitters.  

In 2050 (nog maar 32 jaar vanaf nu) moet de Nederlandse economie voor 100% duurzaam zijn. Dat betekent 100% circulair en 100% duurzame energie. Een filmpje dat goed aangeeft hoe een circulaire economie werkt is: https://www.youtube.com/watch?v=2_orGl_s7UY&list=RD2_orGl_s7UY

Om de transitie vorm te geven is een agenda opgesteld per aandachtsgebied. De agenda’s zijn gemaakt door zogenaamde tafels. Er zijn 5 tafels, met uiteraard 5 tafelvoorzitters. Deze zijn:

  • Biomassa en voedsel; de heer Enno Meijer
  • Bouw; mevrouw Elphi Nelissen
  • Kunststoffen; de heer Jos Keurentjes
  • Maakindustrie; de heer Fried Kaanen
  • Consumptiegoederen; mevrouw Anne-Marie Rakhorst

Gedurende de dag is een vlog gemaakt. Deze kunt u hier bekijken: https://www.youtube.com/watch?v=0ig_Ml1IdRM&feature=youtu.be

De Nieuwjaarsbijeenkomst van Vereniging ION op 17 januari 2018, traditioneel gekoppeld aan de Week van de Circulaire Economie, stond ook in 2018 in het teken van de Circulaire Economie. De heer Fried Kaanen, voorzitter van de tafel Maakindustrie en in het dagelijkse leven voorzitter van de Koninklijke Metaalunie en bestuurslid van VNO/NCW en MKB Nederland heeft de aanwezigen in inkijkje geven in de effecten van de gepresenteerde agenda’s voor de metaalsector en de oppervlaktebehandelende industrie.

Meer informatie over de Transitieagenda's is te vinden op: https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-infrastructuur-en-waterstaat/documenten/kamerstukken/2018/01/15/totstandkoming-van-de-transitieagenda-s-uit-het-grondstoffenakkoord