Op 5 januari 2015 trad de tweede wijziging van LAP2 2009-2021 (Landelijk afvalbeheerplan) in werking. Deze wijziging heeft ook gevolgen voor de standaardtekst voor afvalstoffen van de Landelijke Redactie Standaardteksten Omgevingsvergunning (LRSO). Men werkt nu aan de wijziging hiervan. Belangrijke wijzigingen in de nieuwe standaardtekst zijn:

  • de sectorplannen staan nu in bijlage 6, was eerst bijlage 4.
  • preventie; programma Van Afval Naar Grondstoffen (VANG).
  • wijziging in de (niet)mengregels; nieuwe bijlage 5 in het LAP.
  • aanpassing van begrippen (definities).

Verder zal de LRSO teksten waar nodig nog meer toelichten en verduidelijken.

Bron: Kenniscentrum Infomil