Ko Buijs (Innomet), Herman de Vries (Bioclear) en Jan Heselmans (IronHaven) hebben het initiatief genomen voor de oprichting van een nieuw Corrosiecentrum. "We hebben de volgende naam gekozen: Nederlands Vlaams Corrosie Platform (NVCP). Sinds dat het Nederlands Corrosiecentrum ophield te bestaan in 2006 hebben we gemerkt dat er een enorme behoefte is aan een alternatief hiervan. Ons idee is om de formule te volgen van NACE International, maar dan in de Nederlandse taal. Het succes wordt met name bepaald door de actieve rol van bedrijven die iets te maken hebben met corrosie(bestrijding)."

"Wij verwachten dat de leden van ons platform content leveren in de vorm van publicaties welke verzameld gaan worden in een database. We denken hierbij aan een enorm aantal van bedrijven. Zoals: coatingbedrijven, bedrijven actief in waterbehandeling of kathodische bescherming, ingenieursbureaus, bedrijven actief in ‘asset integrity management’ voor pijpleidingen, offshore windmolens, olie en gas, bedrijven actief in CRA’s (corrosion resistant alloys zoals RVS, titanium, e.d.), bedrijven actief in MIC en microbiologie enzovoort. Het idee van de NVCP is om individuele leden te werven, maar ook bedrijven kunnen bedrijfslid worden. Voor de bedrijfsleden willen wij een platform bieden voor het aanleveren van content op de website, voor congressen, enzovoort."

"Voor wat betreft de individuele leden denken wij aan wetenschappers, technici en andere geïnteresseerden van universiteiten, van technisch wetenschappelijke instituten en van bedrijven. Iedereen kan lid worden en dat geldt ook voor het bedrijfslidmaatschap. Het plan is dat de (bedrijfs)leden content aanleveren voor de website en dat we één keer per jaar een corrosie congres organiseren. Daarnaast willen we per (bedrijfs) activiteit seminars organiseren."

Hierbij nodigen wij die geïnteresseerd is op om te reageren naar j.heselmans@ironhaven.nl.

Bron nieuwsbrief van ALURVS 16-2-2018
https://www.alurvs.nl/roestvast-staal/nieuws/11916/