In de Staatscourant (2015, 12357) is de gewijzigde Europese afvalstoffenlijst gepubliceerd. Dit is de lijst van afvalstoffen zoals bedoeld in artikel 7 van EG-richtlijn 2008/98/EG.
Deze lijst is met ingang van 1 juni 2015 geïmplementeerd in de Regeling Europese afvalstoffenlijst (Eural). Deze gewijzigde regeling is ook gepubliceerd in de Staatscourant (2015, 12342).

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2015-12357.html

Een PDF-versie van de lijst kunt u desgewenst opvragen bij: helpdesk@vereniging-ion.nl

Bron: nieuwsbrief Gevaarlijke Stoffen, ed.127