De stof Pyridine wordt gebruikt bij de productie van onder andere pesticiden, geneesmiddelen, waterafstotende middelen voor textiel en geurstoffen. Daarnaast wordt Pyridine onder meer gebruikt als oplosmiddel voor verf, rubber en hars.

De Subcommissie Classificatie kankerverwekkende stoffen van de Gezondheidsraad heeft het conceptrapport over de stof Pyridine geactualiseerd. Op verzoek van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid onderzoekt de commissie of Pyridine genotoxisch is en tot kanker kan leiden. Naar aanleiding van de eerste consultatieronde heeft de commissie het eerder gedane classificatievoorstel herzien.

Herzien advies Pyridine
De commissie adviseert in het herziene conceptrapport om Pyridine:

  • niet te classificeren voor mutageniteit in geslachtscellen;
  • wel te classificeren als verdacht kankerverwekkend voor de mens (overeenkomend met een classificatie in categorie 2) en te kenmerken met H351 (verdacht van het veroorzaken van kanker).

Oorspronkelijk werd een zwaardere classificatie voorgesteld: als een stof die beschouwd moet worden als kankerverwekkend voor de mens (overeenkomend met een classificatie in categorie 1B*) met gevarenaanduiding H350 (‘kan kanker veroorzaken’).

De Subcommissie stelt geïnteresseerde partijen en personen in de gelegenheid te reageren op het herziene conceptrapport. Zie de brief en conceptrapport in de bijlage, rechts van deze pagina. Reageren kan tot 1 juni 2023 bij mevrouw L. Souhoka (draftOSH@gr.nl), wetenschappelijk secretaris van de commissie.