Ook op de Materials+Eurofinish+Surface zal er veel informatie zijn op het gebied van wet- en regelgeving. En er komt veel aan. Denk aan de Energietransitie (CO2-reductie), de doelstelling om te komen tot een volledig circulaire economie in 2050, de effecten van de EU chemicaliënstrategie (transitie tot een gifvrije samenleving = restrictie SVHC-stoffen) en niet te vergeten de invoering van de Omgevingswet op 1 juli 2022.

Speciaal voor leden van Vereniging ION is een voorselectie gemaakt van alle wetten op het gebied van omgeving, milieu en arbeidsomstandigheden. Deze voorselectie kunt u zelf nog kleiner maken door de wetten waarin u bent geïnteresseerd aan te geven. U ontvangt dan volgens een door u opgegeven planning, de door u gewenste, relevante informatie. Deze tool gaat deel uitmaken van het lidmaatschap van Vereniging ION, en zal dus kosteloos voor leden beschikbaar zijn. De tool is eigendom van KWA, die ook zorgdraagt voor de informatievoorziening.

Mocht u aanvullende dienstverlening wensen, denk aan energieaudits, vergunningaanvragen en dergelijk, dan kunt u deze dienstverlening (uiteraard tegen betaling) ook bij KWA afnemen. Maar uiteraard kunt u de informatie ook gebruiken als basis voor uw eigen activiteiten en/of externe adviseur.

Om maximaal profijt te hebben van deze tool is het gewenst dat u goed weet wat de mogelijkheden zijn en hoe u deze moet instellen.

Speciaal voor dit doel is op 7 oktober 's middags een instructie van KWA. Zie ook de agenda: https://vereniging-ion.nl/themabijeenkomst-introductie-nieuwe-tool-veranderingen-wet-regelgeving