De wereld verandert snel, en veel van die veranderingen worden gedreven door wet- en regelgeving vanuit Europa. Om ervoor te zorgen dat Vereniging ION namens de leden op de hoogte blijft van die veranderingen en mee mag praten over die veranderingen, is Vereniging ION onder andere aangesloten bij CETS (Europese koepelorganisatie oppervlaktetechnologie bedrijven).

Om de zichtbaarheid te vergroten en beter in te kunnen spelen op de actuele thema's heeft CETS een nieuwe website online gezet. Zie daarvoor: https://cets-eu.be