Ter ondersteuning van het proces van risico-inventarisatie en –evaluatie (RI&E) heeft de Europese Commissie een gids met goede praktijken bij richtlijn 2013/35/EU laten opstellen. De definitieve Engelstalige versie ‘Non-binding guide to good practice for implementing Directive 2013/35/EU Electromagnetic Fields‘ is inmiddels beschikbaar en bestaat uit drie delen:
- Volume 1 - Practical guide  (11/11/2015)
- Volume 2 - Case studies  (11/11/2015)
- Guide for SMEs (11/11/2015) (Gids voor het MKB, deze is al beschikbaar in het Nederlands)

Bron: Nieuwsbrief EMV-richtlijn / Ministerie van SZW