De afgelopen weken zijn brancheverenigingen actief geweest bij het beoordelen van het DSO en hebben op grond daarvan een brandbrief geschreven.  Op 1 februari 2022 besteedde de Telegraaf hier aandacht aan. Op 2 februari heeft Minister de Jonge gereageerd. De Omgevingswet wordt weer uitgesteld. Hierbij de artikelen.

Lees hier het artikel over de brandbrief: https://www.telegraaf.nl/financieel/696977864/omgevingswet-blijft-probleem-mkb-spoor-bijster-in-eenvoudig-digitaal-loket

Mocht u de tekst niet via de link kunnen lezen, dan volgt hieronder de strekking van het artikel.


Omgevingswet blijft probleem: mkb spoor bijster in ’eenvoudig’ digitaal loket

AMSTERDAM - Een pilot voor het mkb om te stoeien met een nieuw digitaal loket van de Omgevingswet is zo slecht bevallen dat ondernemersclubs uitstel van de nieuwe wetgeving eisen. „Het is onvolledig en zeer mkb-onvriendelijk. Op deze manier raken ondernemers het spoor bijster”, waarschuwt voorzitter Fried Kaanen van de Koninklijke Metaalunie na een testperiode.

De ondernemerskoepels BOVAG, Vereniging ION, NRK en NBOV sluiten zich aan bij het verzet tegen inwerkingtreding per 1 juli. De Omgevingswet is bedoeld om het burgers en ondernemers makkelijker te maken bij het aanvragen van vergunningen rond ruimte, water, milieu en infrastructuur. Vanwege de complexiteit is de inwerkingtreding echter al meerdere keren uitgesteld.

De Omgevingswet brengt dertig wetten en honderden besluiten en regelingen samen. „De opzet om het overzichtelijker en eenvoudiger te maken voor bedrijven en burgers is een hoffelijk streven”, benadrukt Kaanen. „Maar dan moet het wel hanteerbaar zijn.” En dat is met dit Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) bij lange na niet het geval, stelt de Metaalunie die als één van de weinige brancheverenigingen kon meedoen aan een pilot.

Zo probeerden medewerkers van de Metaalunie voor een eenvoudig landbouwmechanisatiebedrijf via het DSO-loket te achterhalen aan welke milieuregels de ondernemer moet voldoen. Kaanen: „We kwamen op 220 bladzijden vol milieueisen, waarvan een deel nog weer linkjes bevatte naar andere pagina’s. En dan hadden we nog niets eens alle werkzaamheden ingevoerd. Op deze manier zien mkb’ers straks echt de bomen door het bos niet meer. Dat wordt een chaos.”

Eenvoud
Een goed systeem valt of staat volgens de MKB-koepels met de vraag of het digitale loket eenvoudig is te bedienen. Kaanen: „Als dit niet verbetert, heb je straks feitelijk een adviseur nodig om goed door het DSO heen te komen. Dat verhoudt zich absoluut niet met het motto van de Omgevingswet: ’Eenvoudig, beter’.”

De BOVAG, de koepel voor autobedrijven, stelt in een reactie ’niet blij’ te worden van de ervaringen die de Metaalunie heeft gedeeld. „Voor grote bedrijven met een aparte juridische afdeling is dit misschien geen probleem, maar voor mkb’ers natuurlijk wel”, zegt woordvoerder Paul de Waal. „Zij kunnen zich geen duurbetaalde consultants veroorloven om aan deze ’vereenvoudigde’ wetgeving te voldoen.”

De BOVAG wil daarom liever uitstel met een jaar. „ICT is altijd ingewikkeld. We moeten dit systeem pas invoeren als het door ondernemers zelf is getest. Kies liever voor 1 juli 2023. Zorgvuldigheid voor snelheid.”

Het digitale loket van de Omgevingswet is er niet alleen voor de aanvraag van vergunningen. Binnen DSO is straks bijvoorbeeld ook te vinden wat de algemene en brandveiligheidseisen zijn voor een bepaald type bedrijf op een bepaalde locatie. In één oogopslag moeten ook de ontwikkelingen en plannen in de nabije omgeving rond een bedrijfslocatie te vinden zijn.

Woningbouw
De kritiek is inmiddels breder dan het mkb. Ook onder een aantal provincies en gemeenten bestaan zorgen. Zij stelden al eerder in deze krant te vrezen dat een stapeling van regels verlammend uitpakt voor de woningbouw.

Het ministerie van Binnenlandse Zaken heeft vorige week overleg gevoerd met onder meer de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) en het Interprovinciaal Overleg. Minister De Jonge (BZK) ziet niet graag opnieuw uitstel van de invoering, zoals zijn voorgangers keer op keer moesten besluiten.

Lees hier het artikel over het uitstel: https://www.telegraaf.nl/nieuws/135981258/minister-de-jonge-stelt-ingrijpende-omgevingswet-weer-uithttps://www.telegraaf.nl/nieuws/135981258/minister-de-jonge-stelt-ingrijpende-omgevingswet-weer-uit

Mocht u de tekst niet via de link kunnen lezen, dan volgt hieronder de strekking van het artikel.


Minister De Jonge stelt ingrijpende Omgevingswet weer uit

DEN HAAG - De invoering van de ingrijpende Omgevingswet - waarmee burgers snel aan vergunningen kunnen komen - wordt voor de zoveelste keer uitgesteld. Minister De Jonge (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening) wil opnieuw uitstel om de wet ’op een verantwoorde manier’ in te voeren en zal daarom de afgesproken datum 1 juli niet halen.

Dat maakt de CDA-bewindsman dinsdag bekend. Juli is niet haalbaar, terwijl de invoering al verschillende keren op de lange baan is geschoven. Ict-problemen gooien weer roet in het eten. De komende weken kijkt De Jonge of de invoeringsdatum 1 oktober 2022 of 1 januari 2023 wel een haalbare kaart is.

Verantwoorde en zorgvuldige invoering
„De afgelopen weken zijn er verschillende overleggen geweest met medeoverheden en experts over de invoering van de Omgevingswet. Daaruit kwam naar voren dat er meer tijd nodig is om goed te oefenen met de nieuwe systemen. Die tijd wil ik nemen voor een verantwoorde en zorgvuldige invoering”, aldus De Jonge.

De Omgevingswet moest uitkomst bieden om burgers snel aan vergunningen te helpen. De overheid wil daarmee de regels voor ruimtelijke ontwikkeling vereenvoudigen en samenvoegen. Zodat het straks bijvoorbeeld makkelijker is om bouwprojecten te starten. Maar het project zucht inmiddels al jaren onder financiële en ict-problemen.