Vooral het MKB heeft veel te winnen bij de transitie naar een circulaire economie. Het beoogde project SmartEnv voorziet bedrijven in de kennis, financiering en capaciteit om te innoveren en te internationaliseren. Dat begint al vanaf de ontwerpfase van producten.

De circulaire economie richt zich nu vooral op recycling en het einde van de levensduur, nadat producten door gebruikers en consumenten zijn afgedankt en weggegooid. Ook valt er nog veel te optimaliseren aan het hergebruik van afvalstoffen uit productieprocessen. Hoewel het sterk verschilt van sector tot sector zijn er heel wat gemeenschappelijke uitdagingen zoals: 

  • Classificeren, separeren en scheiden van productcomponenten
  • Herindelen van reserveonderdelen voor het recyclen van nieuwe grondstoffen
  • Exploitatie van nieuwe economisch en winstgevende businessmodellen
  • Inspelen op veranderende milieunormen.
  • Vinden van mogelijkheden om innovaties te integreren in de bedrijfsvoering en te introduceren op de markt. 

SmartEnv zal zich vooral richten op deze eerste fasen in het productieproces - namelijk ecodesign en hergebruik van afvalstoffen. In combinatie met de digitale transitie in de productie zullen deze de waardeketens effectief beïnvloeden.

Het projectvoorstel wordt in twee fasen ontwikkeld. Deze week is bij het de EU een concept ingeleverd. Op basis van dit concept wordt Stichting Innovat.ION al of niet uitgenodigd om het project verder uit te werken.

Bij honorering van de aanvraag komt er veel geld beschikbaar voor MKB-bedrijven om door middel van vouchers deel te nemen.

Wanneer de EU ons uitnodigt om het project verder uit te werken, doen we dat graag met enkele leden van Vereniging ION. Het gaat immers om veel subsidiegeld dat uiteindelijk door bedrijven besteedt kan worden. Mogen we een beroep op u doen? Mail DeBruin@Vereniging-ION.nl.