Na 2 succesvolle termijnen van 3 jaar zal Vereniging ION voorzitter drs. Rik van Thiel op 31 december 2019 aftreden. Tijdens de Algemene Ledenvergadering van 5 februari 2020 kunnen leden afscheid nemen van een gedreven bestuurder, die aan de wieg heeft gestaan van wat Vereniging ION nu is.

Het besluit om uit elkaar te gaan is niet lichtzinnig genomen. Tot aan de kerst is geprobeerd om wensen, mogelijkheden en verwachtingen te synchroniseren, maar door diverse redenen bleek het onmogelijk om een (volledig) nieuw termijn gezamenlijk in te gaan. In januari zal Rik van Thiel zijn werkzaamheden overdragen, en op 5 februari 2020 tijdens de Algemene Ledenvergadering van Vereniging ION zal Rik van Thiel afscheid nemen van de leden, en uiteraard de leden ook van hem.

Het bestuur van Vereniging ION komt op 14 januari 2020 bij elkaar en zal conform de statuten een benoemingscommissie samenstellen, die opzoek zal gaan naar een nieuwe (onafhankelijke) voorzitter. Totdat er een nieuwe voorzitter is benoemd, zal Marijke de Vries het bestuurlijke aanspreekpunt zijn.

Rik van Thiel is voor Vereniging ION van groot belang geweest. Bij zijn aantreden op 1 januari 2014 was Vereniging ION nog niet meer dan een idee van het samengaan van 5 oppervlaktetechnologie gerelateerde brancheverenigingen, die vanwege hun te geringe schaalgrootte op het gebied van wet- en regelgeving “geen deuk in een pakje boter sloegen”. Door de fusie moesten de belangen van de oppervlaktebehandelende branche beter zichtbaar worden, en moest er proactief gewerkt worden aan begrijpelijke, relevante en uitvoerbare wet- en regelgeving. Daarnaast waren er verbeterthema’s zoals bijvoorbeeld de kwaliteit van de cursussen, de uitbouw van de kwaliteitslabels en het zelfbewustzijn van de branche. Samen met de toen ook nieuw aantredende directeur Egbert Stremmelaar en het (interim) bestuur is daar tot op vandaag vorm en inhoud aan gegeven.

Rik van Thiel was de afgelopen jaren ook als voorzitter betrokken bij Vereniging Qual.ION (kwaliteitslabels Qualicoat, Qualisteelcoat en Qualanod) en heeft aan de wieg gestaan van het ontwikkelen van de recent opgerichte Stichting Innovat.ION.

In de loop van de jaren werd Vereniging ION een begrip. Zowel bij degenen die actief zijn in de oppervlaktebehandelende branche, alsook bij aanpalende brancheorganisaties, uitgevers en journalisten, het bevoegd gezag en beleidsmakers. Met een strategie die gericht was en is op samenwerking werden veel issues aangepakt. Voor een overzicht van de activiteiten in 2019 verwijzen wij u graag naar het jaaroverzicht dat is afgedrukt in het vakblad OT van december 2019 en als bijlage aan dit artikel is toegevoegd.