Na een gedegen onderzoeksperiode bleek dat er vele raakvlakken zijn tussen OnderhoudNL Industrieel en Vereniging ION. Dat resulteerde in een voornemen om intensiever te gaan samenwerken. Dat is niet vanwege het verlagen van de kosten, maar vooral vanwege het verhogen van de kwaliteit van de dienstverlening voor de leden van de beide verenigingen. En uiteraard wordt daarbij ook het initiatief VMB 2.0 betrokken.

De eerste zichtbare resultaten van deze samenwerking waren een afstemming van activiteiten op 15 september 2021. OnderhoudNL Industrieel had haar event qua locatie en tijd zodanig ingericht dat maximaal gebruik kan worden gemaakt van het kennis- en netwerkevent Materials+Eurofinish+Surface. 

Een belangrijk raakvlak bleken de NEN- en ISO-normen. Beide verenigingen hebben zitting in diverse normcommissies en volgen vele normen. De overlap is ongeveer 70%. Aan de hand van de ontwikkelingen maken beide verenigingen eigen rapportages. Deze activiteit wordt nu samengevoegd. Beide verenigingen zullen wel ieder afzonderlijk lid blijven van de normcommissies, zodat er geen stemrecht verloren gaat, maar de bemensing wordt gesynchroniseerd. Hiervoor is een overeenkomst gemaakt, die op 15 september 2021 tijdens het OnderhoudNL event is ondertekend. Toen is ook afscheid genomen van Rob Veraart, die de normcommissies voor OnderhoudNL tot 15 september heeft bemenst.  

Op de foto ziet u 2 van de ondertekenaars van de overeenkomst; Bastiaan Spoelstra, voorzitter van OnderhoudNL sector Industrieel en Marijke de Vries, voorzitter van Vereniging ION. Ook op de foto staat Ralph Bot. Hij is technisch specialist bij ION en hij zal de het voortouw nemen bij het synchroniseren van de normactiviteiten tussen OnderhoudNL en ION. Ook zal hij het aanspreekpunt zijn namens beide verenigingen bij de NEN en ISO.

Zie ook: https://www.onderhoudnl.nl/nieuws/sep-2021/deelnemers-industrieel-event…