Op een strategische locatie aan het Toernooiveld in Den Haag, op een steenworp afstand van het Binnenhof, heeft op 16 april het Ondernemershuis zijn deuren geopend. Het is de locatie van waaruit ONL de belangen van het MKB zal behartigen. ONL is onder andere de opsteller van het MKB Toekomstplan 2030.

Het Ondernemershuis is een nieuwe ontmoetingsplek voor ondernemers (dus ook brancheverenigingen), ambtenaren en politici. Op deze locatie hebben Hans Biesheuvel en Mirjam Bink en de staf van ONL ook hun nieuwe thuisbasis.

Vereniging ION is partner van ONL en heeft meegewerkt aan het MKB Toekomstplan 2030. Ook maakt Vereniging ION op diverse dossiers graag gebruik van de mogelijkheden die ONL biedt om in contact te komen met beleidsmakers.

In dit pand is ook SIRA Consulting gevestigd. SIRA is de projectuitvoerder namens het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat voor knellende regelgeving in de metaalsector. De inventarisatie is recent afgerond. We zijn nu aan het werken aan oplossingen.

Het Ondernemershuis is op 16 april feestelijk geopend door minister-president Mark Rutte.