Onder leiding van Hans Biesheuvel van ONL kregen de bij ONL aangesloten branches de gelegenheid om in gesprek te gaan met Pieter Waasdorp, directeur Ondernemerschap bij het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat. In totaal namen 58 personen deel aan het gesprek, waarbij behalve een presentatie ook over de nu geldende en komende regelingen werd gesproken. Uiteraard was er de gelegenheid om vragen te stellen.

In totaal hebben zo'n 250.000 bedrijven gebruik gemaakt van de regelingen. De regelingen bestonden en bestaan uit het tegemoet komen in vaste- en variabele lasten, in overbruggingskredieten en garantiesystemen.

Uit de analyse door het ministerie blijkt dat er heel veel inventiviteit aan de dag gelegd wordt om "te overleven". Toch zijn er ook nog bedrijven die afwachten tot het beter gaat. Stelling van Pieter Waasdorp is dat bedrijven die nu niet meedoen met investeren in nieuwe bedrijvigheid, straks een behoorlijke achterstand hebben bij het begin van het economisch herstel. Hij doet dan ook een oproep aan de aanwezigen om innovatie en inventiviteit te stimuleren. Daarvoor zijn ook enkele (nieuwe) instrumenten beschikbaar. Voor de oppervlaktebehandelende branche zijn dat:

  • MKB idee wordt verlengd. 
  • Er komt een omscholingsregeling (ter waarde van €38 miljoen) om mensen een nieuw vak te leren.

Dat komt bovenop de lopende Nederlandse regelingen en het EU herstelfonds van ongeveer €1 triljard (= 1.000 miljard). 

Er is ook gesproken over het feit dat de oppervlaktebehandelende branche vertraagd geraakt zal worden. Vooral als de bouw gaat vertragen zal dat voor applicateurs effecten hebben. We zien dat nu al op kleine schaal, maar grotere effecten zullen naar verwachting in het 2e kwartaal van 2021 zichtbaar zijn. De huidige regelingen blijven ook in 2021 gelden, maar zullen op onderdelen wel versoberd worden. Mocht dat tot (grote) problemen leiden dan zullen we dat als branche bespreekbaar maken, en met ONL en het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat zoeken naar oplossingen. Het is dus wel zaak dat u problemen bij Vereniging ION meldt.  

Verder wordt het MKB aangeraden om in te zetten op digitalisering. Ook voor de oppervlaktebehandelende branche zijn MKB-werkplaatsen ingericht. Veelal is het ankerpunt een HBO-instelling bij u in de buurt, waarbij studenten u kunnen helpen met de implementatie van uw digitale plannen/wensen. Kijk eens wat de mogelijkheden voor uw bedrijf zijn.

Ook is gevraagd wanneer we weer fysieke evenementen kunnen organiseren. Zeker nu er zicht is op een vaccin. Terug naar het oude normaal zal nog wel even duren, mogelijk zelfs tot de tweede helft van 2021. Maar onder de titel Smart Distance Lab worden ook nu al experimenten gedaan met evenementen waarbij de minimale afstand tussen mensen 1,5 meter is. We houden ook die ontwikkelingen uiteraard scherp in de gaten. Immers, de fysieke evenementen, het kennis delen en elkaar ontmoeten, wordt enorm gemist.