De ontbijtvergadering op 7 maart 2019 werd bezocht door 15 deelnemers, en werd geleid door mevrouw Claudia la Donna van Hanover Communications. Na een korte introductie was er ruim de tijd om in gesprek te gaan met de Eurocommissaris. Zaken die benoemd werden zijn kort samengevat:

  • De markt zal nog meer één markt worden. De komende tijd zullen nog 69 concrete voorstellen behandeld worden die Europa nog meer "één markt" maken. Daarnaast zijn er nog 21 voorstellen in voorbereiding. De voorstellen zijn wel vraaggestuurd en geïntegreerd.
  • Het buitenlandbeleid zal beter op elkaar afgestemd moeten worden. De uitdagingen zitten vooral aan de buitengrenzen. Denk daarbij aan het migratievraagstuk, de Brexit, de opstelling van president Trump en de veranderende rol van de U.S.A., de rol van Rusland, China en Turkije op het wereldtoneel en de uitbreiding van de invloedssfeer van deze landen. Met name het gelijke speelveld is dan belangrijk.
  • Europa is in veel gevallen nog naïef als het gaat om overnames van bedrijven bijvoorbeeld. Een opmerking in deze was: niet de bedrijven, maar de markteconomie moet beschermd worden tegen ongewenste overnames.
  • Diverse landen hebben of krijgen een oriëntatie die niet rijmt met de grondwaarden van de EU. Denk daarbij aan protectionisme, corruptie, persvrijheid en dergelijke. Echter, ook de ongelijke behandeling van bedrijven in de diverse landen werd genoemd.

Een opmerking die als statement bleef hangen was: "alle uitdagingen/problemen zijn van menselijke aard. De politiek probeert hierop te reageren. Echter, er zullen altijd wrijvingspunten blijven en de oplossingen zullen niet voor iedereen de volledige wens dekken. Het zijn compromissen."

Bron Wikipedia:
Jyrki Tapani (Jyrki) Katainen (Siilinjärvi, 14 oktober 1971) is een Fins politicus voor de Nationale Coalitiepartij (EVP). Sinds 1 november 2014 is hij Europees commissaris belast met banen, groei, investeringen en concurrentievermogen en een van de vicepresidenten in de commissie-Juncker. Daarvoor was hij vanaf 16 juli 2014 kortstondig Eurocommissaris belast met economische en monetaire zaken en de Euro en een van de vicepresidenten in de commissie-Barroso II.

Jyrki Katainen was van 22 juni 2011 tot 23 juni 2014 premier van Finland, en tussen 24 maart 1999 en 30 juni 2014 was hij tevens lid van de Eduskunta, het Finse parlement. Hij was van 2004 tot juni 2014 de partijleider van de centrum-rechtse conservatief-liberale Nationale Coalitiepartij. Sinds april 2007 was Jyrki Katainen vicepremier en minister van Financiën. Bij de Finse verkiezingen van 17 april 2011 werd zijn partij de grootste partij, met 44 van de 200 zetels.