De voortgangsverklaringen zijn uitgegeven. Er zijn in totaal 961 bedrijven getoetst. In eerste aanleg heeft 91% voldaan. Met een nawerkactie is dit getal verhoogd naar 98%. Slechts 21 bedrijven hebben geen voortgangsverklaring ontvangen. Deze bedrijven kunnen volgens de procedure nog bezwaar maken, maar gezien het gelopen traject wordt dat niet meer verwacht.

Voor de oppervlaktebehandelende industrie werd geconstateerd dat alle bedrijven de rapportages tijdig en van voldoende kwaliteit hadden ingeleverd. Ook de afgesproken doelen werden tijdig gerealiseerd of de gevraagde uitstel werd voldoende onderbouwd. Volgens de nieuwe MJA voorzitter, de heer Ton Hoff, een resultaat om trots op te zijn.

Op de foto is de heer Hoff (2e van links over foto Malietoren) in actie te zien in zijn eerste MJA-vergadering op 1 juli 2015. De heer Hoff heeft in zijn actieve loopbaan gewerkt op directie- en managementniveau bij ECN en Shell. Op dit moment voert hij een aantal toezichthoudende taken uit o.a. bij de Nederlandse Emissie Autoriteit. Hij heeft inzicht in en kennis van de bedrijfsvoering van energie-intensieve en internationaal concurrerende bedrijven en de wijze waarop deze bedrijven omgaan met het verbeteren van hun energie-efficiëntie. Ook is hij bekend met de werkwijze binnen de overheid.

Een verslag van de vergadering d.d. 1 juli 2015 staat in het ledengedeelte van de website onder Dossiers.