Muhammad Shah Bin Ab Rahim van de Technische Universiteit Delft voert onderzoek uit over hoe we processafety (procesveiligheid) en processsecurity risk management (procesbeveiligingsrisicobeheer) kunnen combineren.

 

Wat is het voor onderzoek?

Het onderzoek gaat over het samenvoegen van processafety en processsecurity risk management in de chemische procesindustrie. Ze willen een allesomvattend plan maken dat veerkracht-engineering gebruikt. Dit helpt systemen om beter te kunnen omgaan met, en herstellen van, problemen.

 

Hoe kun je helpen?

Ze willen graag jouw inzichten! Als veiligheids- of beveiligingsprofessional kun je helpen door een online enquête in te vullen. 

  • Wat willen ze graag weten:
  • Wat jouw ideeën zijn over processafety, processsecurity en veerkracht.
  • Welke methoden er nu worden gebruikt voor veiligheid en beveiliging.
  • Wat de moeilijkheden zijn bij het combineren van processafety en processsecurity.
  • Welke suggesties je hebt voor betere strategieën.

 

Hoe kun je meedoen?

De enquête heeft 37 vragen en duurt ongeveer 20 minuten. Jouw antwoorden worden vertrouwelijk behandeld. De enquête staat op Microsoft Forms en je kunt meedoen via de knop hieronder. 

Enquête

 

Vragen?

Als je vragen hebt over de enquête of het onderzoek, kun je contact opnemen met:

Muhammad Shah Ab Rahim (hoofdonderzoeker): a.r.m.s.binabrahim@tudelft.nl

Genserik Reniers (Promotor): g.l.l.m.e.reniers@tudelft.nl

Ming Yang (toezichthouder): m.yang-1@tudelft.nl

 

Bedankt voor je deelname!