Het huidige subsidieprogramma van de EU voor research en innovation, Horizon 2020, loopt in 2020 af. Er is dan in 7 jaar voor ongeveer € 80 miljard aan uitkeringen gedaan. De commissie is tevreden met de resultaten en werkt aan een opvolger. Informatie over het huidige programma staat op de website: https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/.

Het nieuwe programma wordt ontwikkeld onder de werknaam FP9 (Framework Programme 9). De planning is om eind mei 2018 de tekst gereed te hebben, waarna het in juni 2018 gepubliceerd wordt. Dan volgt het traject van goedkeuring en inspraak met zodanige periodes dat het op tijd gereed is om naadloos aan te sluiten op het lopende programma tot 2020.

Het nieuwe programma zal bestaan uit 4 delen:

  • Fundamental Science (fundamentele wetenschap)
  • Global Challenges (maatschappelijke en sociale uitdagingen)
  • Open Innovation (open innovatie)
  • Spreading Excellence (ontwikkeling naar marktkans)

In de basis zijn de voor leden van Vereniging ION interessante gebieden:

  • Future en Emerging Technologies (FET) en richt zich op nieuwe veelbelovende technologieën.
  • Nanotechnologies, advanced materials and production. Dit betreft de toepassing van nanotechnologie en het verbeteren van materiaaleigenschappen.
  • Innovation in SME’s. Dit betreft projecten die zich richten op onder andere het vergroten van de ondernemersgeest, inclusiviteit, het internationaliseren, het netwerken, digitaliseren en verbreden van financieringsmogelijkheden.

Hoewel in de basis lijkt alsof het MKB in de oppervlaktebehandelende branche hier ook van kan profiteren, lijkt dit in werkelijkheid toch moeizaam. Immers binnen de voorwaarden staat ook dat het moet gaan om een samenwerking van minimaals 3 MKB-bedrijven in minimaal 3 landen van de EU. Een voorwaarde die voor uitvoeringsbedrijven meestal een brug te ver is.

De reden dat Vereniging ION zich toch bezig houdt met FP9 komt door de voorgestelde financiering. Naast Horizon 2020 zijn er nog de nodige structuurfondsen. Deze structuurfondsen zijn vaak regionaal ingericht en zijn wel bereikbaar voor de leden van Vereniging ION. Denk bijvoorbeeld aan de Interreg-regelingen met België en Duitsland.

Het programma FP9 wil de commissie doteren met € 160 miljard. Dat is op zich goed nieuws voor het programma, maar daarvoor wil men (onder andere) de structuurfondsen opslokken. En daarmee is de oppervlaktebehandelende branche uiteraard niet gediend. Want juist in een tijd dat nieuwe technologieën, maatschappelijke uitdagingen en steeds zwaardere wet-en regelgeving de branche voor grote uitdagingen stelt, is het mislopen van deze (structuurfonds) subsidies een reële verzwaring van de bedrijfsvoering, die kan leiden tot vertraging in het adopteren van vernieuwingen. Daarvoor is een sterk Nederland, een “state of the art” oppervlaktebehandelende branche voorwaardelijk, en is het verdwijnen van de structuurfondsen dus ongewenst.

Uiteraard zal Vereniging ION wel in de gaten houden of er kansen zijn om binnen de context van nu nog Horizon 2020, maar ook daarna onder het regime van FP9, de branche te versterken met fondsen.