Management en medewerker hebben profijt van een audit die toegevoegde waarde heeft door een constructieve en behulpzame benadering van de auditor. Zoeken naar fouten is daarom ook in tegenspraak met mobiliserend auditen. Deze toegevoegde waarde wordt bereikt wanneer de auditor en de auditee elkaar willen begrijpen. 

Interne audits worden door ons niet benaderd als controle-instrument ten behoeve van compliance, maar als verbeterpotentie die in de audit verscholen ligt!

Een constant veranderende organisatie in een dynamische omgeving vraagt van de auditor dat hij continu in verbinding staat met wat gesignaleerd wordt. Het succes van een (interne) audit staat of valt met de bereidheid van de auditee om mee te werken, en volledige en zinvolle antwoorden te geven op de vragen van de auditor. De auditor moet de goede vragen stellen. Vaak is het nóg belangrijker wat de auditee niet zegt, dan wat hij wel verteld.

De constructieve houding van de auditor is essentieel om de gedachtegang en beslissingen van de auditee te begrijpen, wat de auditee doet en waarom hij dat op die manier doet. Een auditor mag geen politieagent zijn, maar weet juist met een objectieve blik medewerkers te mobiliseren tot meedenken over foutenpreventie en de waarde van resources optimaal te benutten.

•    Zoek je praktische houvast om eigen medewerkers audits te laten doen?
•    Wil je meer grip op de prestaties van je organisatie? 
•    Zoek je mogelijkheden om ook leveranciers te betrekken bij jouw kwaliteitssysteem?
•    Hoe betrek je jouw stakeholders bij het bereiken van succes?
Dan is deze unieke training een 'must'.

De kennis en expertise van Stichting Innovat.ION op het gebied van kwaliteitszorg staat ter beschikking aan de leden van Vereniging ION. Door transparant te opereren binnen uw managementsystemen dragen wij direct bij aan het succes van onze opdrachtgevers. Wij trainen, pakken met de medewerkers verbeterpunten aan en verankeren de resultaten in managementsystemen. 

De Workshop Mobiliserend en Waarderend Auditen is met name geschikt voor zowel aankomende- als ervaren auditors en die daar maximale impact en goed relatiebeheer mee beogen. De 3-daagse workshop bestaat uit 2 dagen en een terugkomdag. Verder maakt een voorgesprek en eindgesprek met de directie/managementteam deel uit van de workshop.

Na afloop ben je in staat:
•    Audits bij je organisatie of je leveranciers op te starten en aan te pakken.
•    De audits voor de eigen organisatie efficiënt en goed voor te bereiden.
•    Constructief door te vragen en te luisteren om zo te komen tot zinvolle auditbevindingen.
•    Kun je effectief en motiverend rapporteren.
•    De organisatie te inspireren door het allemaal praktisch en zinvol te houden.

Onze kracht : Maatwerk!

Meer informatie: Stuur dan een e-mail naar DeBruin@Vereniging-ION.nl