Op verzoek van het Ministerie van SZW doet Panteia momenteel onderzoek naar de regeldruk voor MKB-bedrijven. Een onderwerp dat al langer op de politieke agenda staat en waarvan men zegt ook voortgang te maken, maar waarbij de ondernemer nog steeds geen vermindering van de administratieve lastendruk ervaart. Reeds in het juli/augustusnummer 2015 van het vakblad Oppervlaktetechnieken berichtten we u over de promotiestudie van Esmeralda Vergeer (UvL) over dit onderwerp.

Momenteel lopen de inventarisatiegesprekken met diverse brancheverenigingen (waaronder uiteraard Vereniging ION) en ondernemers (namens Vereniging ION was ook een ondernemer uit de branche – L.F.T. Coating Industrie uit Best - aanwezig). Zij bereiden een vragenlijst voor die later bij ca. 1.000 ondernemers uitgevraagd gaat worden. Ook zal er nog een zogenaamde expertmeeting plaatsvinden, waarna er voor het Ministerie van SZW een rapport opgesteld zal worden.

Onderwerpen die aan de orde zijn gekomen zijn alle wetten die te maken hebben met:

  • Arbeidsvoorwaarden en -verhoudingen
  • Arbeidsmarkt
  • Gezond en veilig werken
  • Sociale zekerheid

Ook de grote consequenties van de veranderende wetgeving zoals de WWZ, de wet verbetering Poortwachter en de Arbeidsomstandighedenwet hebben op de dagelijkse bedrijfsvoering zijn besproken. Daarnaast zijn er thema’s als Europese versus Nederlandse wetgeving, gelijk speelveld en subsidies aan de orde geweest.

We houden u op de hoogte van het vervolg. Zie ook: https://vereniging-ion.nl/gesprek-over-knellende-regelgeving-0