De publicatie van de nieuwe Verordening voor Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) staat voor eind dit jaar op de rol. Wat gaat er veranderen?

Eind maart 2014 publiceerde de EU Commissie het voorstel tot een Verordening voor PBM die de huidige Richtlijn gaat vervangen. Op basis hiervan werken zowel Raad als parlement aan voorstellen voor aanpassing van de tekst. Daarna volgen onderhandelingen tussen de betrokken partijen over een definitieve tekst. De verwachte publicatie van de Verordening is eind 2015.

Wijzigingen

Fabrikanten, invoerders en distributeurs krijgen verplichtingen opgelegd. De volledige supply chain, dus. Dit zal de kennis van zaken bij verkopers vergroten en de marktcontrole van overheden in de lidstaten vergemakkelijken. Even kort de belangrijkste wijzigingen op een rij.

1. Geldigheidstermijn

Een andere belangrijke wijziging: de beperking van de geldigheidstermijn van type keuringscertificaten voor PBM. Dit maakt regelmatige evaluatie en toetsing van producten noodzakelijk.

 2. Maatwerk-PBM

Er komen ook specifieke procedures voor op maat gemaakte of aangepaste PBM. Hierdoor is de veiligheid efficiënter te garanderen.

 3. Uitgesloten producten

Wellicht het meest zichtbaar voor de eindgebruiker zijn de aanpassingen in de lijst van uitgesloten producten en categorisatie van risico’s. Enerzijds worden in de huidige wetgeving uitgesloten producten wel degelijk als PBM beschouwd in het voorstel, zoals afwashandschoenen en ovenhandschoenen voor privégebruik. Anderzijds zullen er producten van categorie veranderen. De essentiële (technische) eisen waaraan producten moeten voldoen  zullen niet wijzigen. En ook de bestaande normen blijven van toepassing.

En dan?

Na de onderhandelingen volgt publicatie van de Verordening in het officiële blad van de Europese Unie. De lidstaten zetten deze niet meer om in nationale wetgeving. Wel moeten zij bestaande tegenstrijdige wetgeving terugtrekken en eventuele verwijzingen naar deze wetgeving aanpassen. Alle betrokken partijen hebben daarvoor twee jaar de tijd. Dan volgt een periode van één jaar om conformiteit van producten aan te tonen. Na dat jaar is certificatie van nieuw op de markt gebrachte producten uitsluitend nog mogelijk volgens de nieuwe Verordening.

Dit is een beknopte samenvattig van het artikel ‘Meer kennis van zaken’ van Henk Vanhoutte. Het volledige artikel is te lezen in het Vakblad Arbo 3, katern Persoonlijke Bescherming.

Alles weten over PBM? Lees er meer over in de PBM Gids.

http://arbo-online.nl/pbm-van-richtlijn-tot-verordening/?utm_source=Copernica&utm_medium=email&utm_campaign=nieuwsbrief_arbo_2015_10