Al geruime tijd is Vereniging ION actief voor het onderwerp "het verminderen van de Nederlandse regeldruk". Enkele Vereniging ION lid-bedrijven zijn reeds betrokken bij discussies over dit onderwerp of hebben vertegenwoordigers van de overheid op bezoek gehad om het onderwerp te adresseren.

Met het aantreden van het nieuwe kabinet is dit onderwerp (opnieuw) op de agenda gekomen.

Om de gesprekken voor te bereiden organiseert ONL dinsdag 17 april 2018 in de ochtend een rondetafelgesprek met ondernemers uit verschillende sectoren over regeldruk (passende wet- en regelgeving voor met name mkb-ondernemers). Het doel is gezamenlijk te sparren over een lange(re) termijn ambitie en een aantal quick-wins identificeren die we bij het ministerie en de Kamerleden kunnen neerleggen. Bij dit rondetafelgesprek zullen ook een paar regeldruk-experts aanwezig zijn. 

De regeldrukpunten vanuit de Vereniging ION-leden willen we hierbij ook graag meenemen. Zijn er onder de leden van Vereniging ION ondernemers die het leuk vindt om hierover mee te denken? Of heeft u voorbeelden die Vereniging ION in kan/moet brengen?
Het gaat dan om het meedenken over de brede regeldrukagenda en de specifieke verbeterpunten voor de oppervlaktebehandelende branche. 

Opgeven kan bij henraat@vereniging-ion.nl.