Nederland is een welvarend land en dat komt voor een belangrijk deel door de innovatieve maakindustrie. Voor een innovatieve maakindustrie is een “state of the art” oppervlaktebehandelende industrie voorwaardelijk. Een “state of the art” oppervlaktebehandelende industrie is een feit bij de beschikbaarheid van de juiste technologieën, goede vakmensen die in de branche willen werken en de beschikbaarheid van grondstoffen en energie.

Veilig werken in de branche is voor velen een gegeven dat geïntegreerd is in de bedrijfsprocessen. Zonder specifieke kennis van de branche zijn de processen moeilijk te doorgronden en zijn de veiligheidsmaatregelen vaak moeilijk inzichtelijk te maken. Voor beleidsmaker, handhavers en andere branche “gasten” dus een lastige taak, terwijl zij toch wat van de branche moeten vinden.

Vereniging ION is van mening dat de term “gevaarlijke stoffen” niet juist is. Alle stoffen, en zelfs producten, zijn bij verkeerd gebruik gevaarlijk. Vandaar dat wij liever spreken van “stoffen met gezondheidsrisico’s bij verkeerd gebruik”. De oude term “zorgstoffen” was in die context misschien wel beter.

Om de branche verder vooruit te brengen op het gebied van veilig werken, maar ook om derden inzicht te geven in wat de branche allemaal al doet aan veilig werken, heeft Vereniging ION in 2019 het initiatief genomen om op brancheniveau de maatregelen te inventariseren en te valideren. Het resultaat zal op 5 februari 2020 worden gepresenteerd aan de heer Gohdar Massom, Programmamanager Bedrijven met gevaarlijke stoffen bij de Inspectie SZW. Hiermee willen branche en overheid onderstrepen dat we voor een gezamenlijke taak staan.

Omdat veel beleidsmakers waarschijnlijk niet de tijd zullen nemen om het gehele e-book te lezen, is een YouTube filmpje gemaakt dat ook tijdens de presentatie zal worden getoond. Het filmpje is echter ook een visuele ondersteuning van het e-book.

Voorafgaand aan de presentatie van het e-book zal Vereniging ION een workshop organiseren “veilig werken met SVHC-/CMR-stoffen”.

Omdat er ook belangrijke verenigingszaken besproken moeten worden zal ook de Algemene Ledenvergadering op 5 februari worden gehouden. De agenda zal worden toegestuurd na de extra bestuursvergadering van 14 januari 2020.

In plaats van een separate nieuwjaarsreceptie, heeft Vereniging ION dit keer gekozen voor een uitgebreide netwerkborrel. Hier kunt u met elkaar napraten over de middag of zaken die u bezig houden, of elkaar toch nog het beste wensen voor 2020.

Het programma zal er als volgt uitzien:

13.00 - 14.00 uur    Algemene Ledenvergadering Vereniging ION

14.00 - 14.30 uur    Pauze

14.30 - 16.00 uur    Workshop(s) over veilig werken met SVHC-/CMR-stoffen

16.00 - 16.30 uur    Presentatie e-book en YouTube filmpje

16.30 - 18.00 uur    Netwerkborrel

Informatie over de heer Gohdar Massom zoals ontvangen van de Inspectie SZW: 

Als programmamanager is Gohdar Massom verantwoordelijk voor het toezicht op Bedrijven met Gevaarlijke Stoffen van de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW). Inspectie SZW houdt toezicht op bedrijven voor veiligheid en gezondheid van ruim 8 miljoen werknemers in Nederland. Meer dan 100.000 bedrijven in Nederland gebruiken gevaarlijke stoffen op grote schaal. Het werken met deze stoffen brengt risico’s met zich mee voor de veiligheid en de gezondheid van werknemers. Daarbij gaat het om acute, direct optredende gevaren (zoals een explosie of een verbranding van de huid bij contact met de stof) en om gevaren die zich op langere termijn openbaren (zoals kanker en nadelige gevolgen voor de gezondheid van het nageslacht). Jaarlijks sterven in Nederland naar schatting 4.100 (ex-)werknemers aan beroepsziekten, waarvan een belangrijk deel veroorzaakt is door vroegere blootstelling aan gevaarlijke stoffen.

Wilt u op 5 februari aanwezig zijn?

Meld u dan aan via het digitale aanmeldingsformulier: https://www.formdesk.com/vom1/Aanmeldingsformulier_5_februari_2020