Een van de zorgpunten van REACH-autorisaties is de beschikbaarheid van (verouderde) reservedelen. Immers, reservedelen zijn tientallen jaren na de productiedatum van een product nog nodig om installaties, voer-/vliegtuigen, infrastructurele werken en gebouwen in stand te houden. Soms is dat nodig vanwege beschikbaarheid (er is gewoon niets anders), maar vaak ook vanwege typegoedkeuring (toelating tot gebruik) en heeft het veel meer te maken met aansprakelijkheid en garantie. Denk hierbij aan auto’s en vliegtuigen. Overigens, ECHA geeft aan weinig problemen te verwachten met reserveonderdelen, maar onze informatie vanuit de lucht-/ruimtevaart en auto-industrie is anders. Daar worden wel een aanzienlijk aantal aanvragen verwacht.

Hierbij laten we u weten dat de verordening van de Commissie inzake verouderde reserveonderdelen op 1 juni 2021 beschikbaar is gesteld in het Publicatieblad van de EU. Hier is de link: EUR-Lex - 32021R0876 - EN - EUR-Lex (europa.eu)

ECHA heeft nu een nieuwe webpagina over oude reserveonderdelen gepubliceerd, die hier beschikbaar is: https://echa.europa.eu/simplified-applications-for-authorisation-for-legacy-spare-parts. Op die webpagina is er een link naar de formats for applications for authorisation. Het nieuwe vereenvoudigde AoA/SEA-formaat voor legacy-reserveonderdelentoepassingen is het definitieve format in de tabel.

Als applicateur zult u dit meestal niet zelf nodig hebben, maar als u bedrijven kent die vereenvoudigde aanvragen voor dit gebruik voorbereiden of zouden moeten voorbereiden, waarbij u als oppervlaktebehandelaar mogelijk een rol moet spelen, is het gewenst als u hen zou vragen ECHA op de hoogte te stellen en een telefonische informatiesessie met ECHA aan te vragen.

Voor het gemak hebben we hier de vertaling van de ECHA website:
Vereenvoudigde autorisatieaanvragen voor legacy-reserveonderdelen

Het is mogelijk om een ​​vereenvoudigde autorisatieaanvraag of een reviewrapport in te dienen voor de volgende toepassingen van stoffen op de Autorisatielijst (Bijlage XIV):

  • om reserveonderdelen te produceren voor het repareren van voorwerpen of complexe producten die op de in de autorisatielijst vermelde verbodsdatum niet meer zijn geproduceerd en waarvoor de stof bij de productie is gebruikt; en
  • voor het repareren van voorwerpen of complexe producten die niet meer zijn geproduceerd op de verbodsdatum die is vermeld in de autorisatielijst en waarvoor de stof bij de productie is gebruikt.

Wanneer u deze toepassingen aanvraagt, gebruik dan een vereenvoudigd formaat voor de analyse van alternatieven en sociaaleconomische analyse, die u kunt vinden in 'Formaten voor autorisatieaanvragen'. Het formaat voor het chemisch veiligheidsrapport is hetzelfde als voor andere aanvragen voor autorisatie- en beoordelingsrapporten. Een vervangingsplan is niet vereist. De aanvraagkosten zullen 50% lager zijn dan normaal.

Controleer de laatste aanvraagdatum voor uw stof op de autorisatielijst. Voor 38 stoffen of stofgroepen heeft de Europese Commissie de uiterste toepassingsdatum verlengd tot 1 september 2021 en de verbodsdatum tot 1 maart 2023.

Op basis van informatie uit de auto- en ruimtevaartindustrie verwacht ECHA zeer weinig of geen autorisatieaanvragen voor deze toepassingen.

Als u van plan bent om autorisatie voor deze vormen van gebruik aan te vragen, dient u ECHA zo snel mogelijk op de hoogte te stellen en een telefonische informatiesessie aan te vragen.