Al een aantal jaren komt het thema SVHC-afval terug in de gesprekken met leden. Toch blijkt, als we een oproep doen om een collectief project te doen, er beperkt animo. De opgegeven reden; het is/lijkt veel werk om het uit te zoeken.

Toch kan het zinvol zijn om er wat tijd in te steken. We krijgen immers regelmatig signalen, dat de afgelopen jaren de kosten voor het afvoeren van SVHC-afval sterk zijn opgelopen. En het regime rond afval, en dan met name SVHC-afval, zal de komende tijd strikter worden. Als consequentie zullen de kosten verder stijgen. Daarnaast is Europa in ontwikkeling naar een circulaire economie in 2050. Het is dan goed om als branche zelf het voortouw te nemen in hergebruik of verminderen van afval. Immers, wat we zelf regelen wordt straks niet afgedwongen. En tot slot, voor veel producten wordt momenteel de CO2-footprint bepaald, en alle producten zijn voorzien van een oppervlaktebehandeling. De verwachting is dat een (te) hoge CO2-footprint tot heffingen gaat leiden. Hergebruik van afval kan tot een verlaging van de CO2-footprint leiden, en dus tot een kostenvoordeel.

Als u dus niet wilt dat alleen anderen een (kost)prijsvoordeel hebben, is het zaak om u ook aan te sluiten.

Vanaf nu gaan in ieder geval 6 bedrijven een project starten om na te gaan hoe we in de toekomst met SVHC-afval kunnen/moeten omgaan. Vragen die er nu al liggen zijn:

  • Kan het afval hergebruikt worden?
  • Als het niet hergebruikt kan worden, is het dan mogelijk om onderdelen uit het afval terug te winnen?
  • Is het mogelijk om tot een gezamenlijke, milieu verantwoorde en veilige werkwijze te komen?
  • Is het mogelijk om de kosten te verlagen?

Uiteraard zullen er meer vragen komen en zullen we meer moeten onderzoeken. De werkgroep zal dat lopende het project bepalen.

Deze 6 bedrijven vertegenwoordigen het gehele aanbod pakket van de leden van Vereniging ION. Dus vergroting van de schaal per sector/vakgroep is wenselijk. Vandaar dat u zich nog tot eind juni kunt aansluiten. En voor de goede orde, Vereniging ION zal uiteraard de bepalingen uit de Mededingingswet respecteren. Informatie op bedrijfsniveau zal vertrouwelijk worden behandeld.

Inmiddels is al één onderzoeksproject voor een branche specifieke afvalstroom gestart, waarbij de eerste bevindingen hoopgevend zijn.

Toch nieuwsgierig geworden? 

Vul dan het uitvraagformulier in (zie hier rechts van het artikel) en stuur dat terug aan Vereniging ION.