Op 1 januari 2017 is de Qualisteelcoat specificatie 4.0 van kracht geworden. Een belangrijke wijziging was de invoering van de corrosieklassen, die afhankelijk zijn geworden van het substraat, de voorbehandeling en/of de combinatie van de diverse lagen. Het persbericht staat ook op deze website (https://vereniging-ion.nl/qualisteelcoat-releases-nieuwe-specificatie-40).

Nu is er discussie ontstaan over “wat is een approved coating system?”. Daarom hier wat uitleg. In hoofdstuk 4 van de Qualisteelcoat-specificatie is dat terug te vinden. Daar staat:

In case a QUALISTEELCOAT coating system consists of different layers of primer, intermediate coats and topcoats from different manufacturers, the approval must be made by one supplier who takes responsibility for the whole QUALISTEELCOAT coating system. This applies also in case of combinations with electrophoretic coatings (STEC or HDEC). In all such cases the supplier and type of the different materials must be indicated.

Daar in de praktijk een KTL-leverancier niet het poeder zal laten keuren en omgekeerd, is er een mogelijkheid geschapen dat het systeem ook separaat van elkaar goedgekeurd kan worden. Wel moet dan een bedrijf het initiatief nemen om het poeder te laten keuren op een specifieke ondergrond.

Diverse fabrikanten van poeder hebben deze route gelopen en zowel de 1e laag (primer) alsook de 2e laag (topcoat) te laten testen op de verschillende ondergronden. De goedkeuringen zijn daarna opgenomen in de lijst met goedgekeurde poeders.

Nu mag een applicateur alleen Qualisteelcoat goedgekeurde materialen gebruiken. In de praktijk blijkt het voor te komen dat een applicateur bij een tweelaags poedersysteem een primer en een topcoat gebruikt van verschillende fabrikanten. De combinaties kunnen volledig willekeurig zijn, en in de praktijk zien we dan ook vele varianten voorkomen.

Standaard is het systeem dat een applicateur zelf samensteld niet goedgekeurd. Immers de combinatie is door de applicateur zelf bepaald. Nu kan een applicateur het systeem dat hij gebruikt ook laten goedkeuren. Daar moet dan echter wel een verzoek toe worden ingediend. Neem in voorkomende gevallen even contact op met de inspecteur. Hij/zij kan u de weg wijzen of een goedkeuring noodzakelijk is, en zo ja hoe de goedkeuringsprocedure eruit zal zien. In de praktijk zijn vooral de testen op hechting belangrijk. Is een systeem reeds eerder voorgekomen, dan zal de procedure volgen vaak niet nodig zijn.

Ten gevolge van het voorgaande zijn er applicateurs die een certificaat hebben gekregen waarop naar hun inzicht niet de juiste corrosieklasse is vermeld, of wil de applicateur eigenlijk een hogere corrosieklasse hebben. Is dat bij u het geval? Neem dan even contact op met Vereniging ION.