Staal is het meest gebruikte metaal op industrieel gebied en in de utiliteit (architectuur). Staal moet beschermd worden tegen corrosie. Als de bescherming tegen corrosie wordt bereikt door het toepassen van organische deklagen, dan valt deze bescherming binnen het toepassingsgebied van Qualisteelcoat.

Het internationale keurmerk voor het coaten van staal werd opgericht in 2006. Met meer dan 80 coatingbedrijven met een licentie in 12 landen is Qualisteelcoat waarschijnlijk het meest belangrijke kwaliteitslabel voor gecoat staal. In 2016 zijn ook de nationale brancheverenigingen uit Polen en Griekenland als general licensee toegetreden. Ook in 2017 wordt een aantal nieuwe licentiehouders verwacht.

Bijna 100 coatingsystemen van 25 toeleveranciers hebben op dit moment een goedkeuring voor toepassing van hun materialen binnen het Qualisteelcoat-kwaliteitssysteem. Er lopen nog diverse aanvragen waarvoor de systemen momenteel getest worden.

De eisen van Qualisteelcoat gaan verder dan bescherming tegen corrosie en voorzien ook in coatinggerelateerde mechanische eigenschappen, weersbestendigheid en esthetische eigenschappen. In deze versie van de technische specificaties definieert Qualisteelcoat het kwaliteitsniveau dat een coatingbedrijf moet bereiken om de producten op de markt aan te kunnen bieden als “geproduceerd onder Qualisteelcoat-licentie“. De specificaties omvatten de vaststelling van kwaliteitseisen op coatingbedrijven en -systemen.

Onafhankelijke testinstituten houden regelmatig toezicht op coatingbedrijven met een licentie. Alle coatingsystemen zijn onderworpen aan goedkeuring door Qualisteelcoat. Goedkeuring wordt pas verleend na het positief afronden van uitgebreide laboratoriumtests.

Het volgende schema geeft de structuur van een Qualisteelcoat coatingsysteem.

In het verleden, voordat Qualisteelcoat werd geïntroduceerd, waren er geen eenduidige eisen geformuleerd voor de corrosiebestendigheid van poedercoatingsystemen. Daarom waren coatingbedrijven evenals hun klanten vaak niet zeker van welke coatingsystemen gebruikt moest worden en onder welke voorwaarden: Hoeveel lagen zijn nodig?, Welke voorbehandeling is geschikt?, Wat zijn de vereisten op Duplex-systemen?. De Qualisteelcoat specificatie biedt antwoorden op deze vragen.

De eisen ten aanzien van de bescherming tegen corrosie zijn gebaseerd op de eisen van ISO 12944. Deze norm is internationaal voor de corrosiebescherming van staal geaccepteerd, maar beperkt tot vloeibare lakken. Qualisteelcoat heeft de eisen zoals verwoord in de ISO 12944 voor uitsluitend natlakken, ook gebruikt als basis voor de kwaliteitseisen zoals verwoord in de specificaties van Qualisteelcoat voor poedercoatings. Denk hierbij onder andere aan de corrosiecategorieën C1-C5 deel 2. Deze zijn algemeen bekend en erkend. De eisen van Qualisteelcoat dekken ook de eisen van DIN 55633 en 55634 af.

Verschillende poedercoatingsystemen die door Qualisteelcoat zijn goedgekeurd zijn vermeld in de volgende tabel, waarin ook de betreffende corrosiecategorieën die maximaal bereikt kan worden zijn vermeld. Het coatingbedrijf mag alleen die systemen aanbieden die op zijn Qualisteelcoat-licentie zijn aangegeven. De licentie is het formele bewijs dat het coatingbedrijf het vermogen heeft om producten onder Qualisteelcoat-licentie te produceren.

Het hoofddoel van deze nieuwe versie van de technische specificaties is om de leesbaarheid te verbeteren. Een verbeterde leesbaarheid helpt het coatingbedrijf om de eisen in het bedrijf op de juiste wijze in te voeren. Bovendien hebben de technische commissie en verschillende werkgroepen, aan de hand van vragen uit de markt de beschikbare coatingsystemen bestudeerd. Zo zijn er ook nieuwe systemen, bijv. elektroforetische coating, toegevoegd. Een en ander is aangegeven in de onderstaande tabel.

Naast de vereenvoudiging van de specificaties is ook aandacht besteed aan relevante technische veranderingen. Om te voldoen aan de eisen van ISO 12944-6 en DIN 55634, is de constante vochtigheid (ook bekend als continue condensatie-test) toegevoegd als nieuwe testprocedure, en zijn regels en normen aangevuld met de eisen van DIN 55634 voor de neutrale zoutsproeitest.

Ieder coatingbedrijf staat onder voortdurende controle en wordt regelmatig geïnspecteerd. Een belangrijke verandering voor het coatingbedrijf is dat vanaf nu alle systemen die hij aanbiedt, iedere 2 jaar aan een externe inspectie inclusief de bijbehorende laboratoriumtests bij een testinstituut onderworpen moeten worden. Daardoor kan de klant van het coatingbedrijf met nog meer zekerheid vaststellen dat het coatingbedrijf is gekwalificeerd voor alle systemen die in zijn licentie worden aangegeven.

Een andere nieuwe toevoeging is bijlage 2. Deze bijlage implementeert op vrijwillige basis de eisen van de EN 1090, waardoor coatingbedrijven met een licentie van Qualisteelcoat met relatief weinig extra inspanning aan de EN 1090 kunnen voldoen. Hiervoor wordt dan een aanvullende licentie verstrekt.

De technische werkgroepen van Qualisteelcoat werken continu aan de verdere ontwikkeling van het kwaliteitsniveau. Door het kwaliteitsniveau steeds verder omhoog te stuwen, is Qualisteelcoat momenteel het best haalbare kwaliteitsniveau op basis van de kennis en ervaring van vele coatingbedrijven, laboratoria, inspecteurs en toeleveranciers. De positieve feedback en de toename van het aantal leden bewijzen dat Qualisteelcoat op de goede weg is met hun ideeën.

De nieuwe specificatie is terug te vinden onder het tabje Vereniging Qual.ION en dan Qualisteelcoat.