De review van het BREF-document (referentiedocument beste beschikbare technieken) getiteld ‘Oppervlaktebehandeling met organische oplosmiddelen’ (Surface Treatment Using Organic Solvents (STS)) is gestart. Het toepassingsgebied van dit document is gebaseerd op bijlage 1, 6.7 bij de IPPC-richtlijn 96/61/EG: "Installaties voor de oppervlaktebehandeling van stoffen, voorwerpen of producten, waarin organische oplosmiddelen worden gebruikt, in het bijzonder voor het appreteren, bedrukken, coaten, ontvetten, vochtdicht maken, lijmen, verven, reinigen of impregneren, met een verbruikscapaciteit van meer dan 150 kg oplosmiddel per uur, of meer dan 200 ton per jaar".

De inventarisatie van de wensen is reeds gestart. De kick-off van deze review zal in november 2015 in Sevilla (Spanje) plaatsvinden. Vanuit Nederland zal Rijkswaterstaat in opdracht van het Ministerie van Infra en Milieu deze klus gaan doen.

Omdat het wenselijk is dat de goede informatie over onze branche bij de juiste mensen bekend zijn heeft Vereniging ION inmiddels met de projectleider van Rijkswaterstaat een aantal IPPC-bedrijven bezocht. Dit alles met als doel een praktisch toepasbare uitkomst te krijgen.

Voor de volledige tekst van de huidige BREF verwijzen wij u naar: http://eippcb.jrc.ec.europa.eu/reference/BREF/sts_bref_0807.pdf