Rijkswaterstaat heeft het Filter Erkende Maatregelen voor energiebesparing (FEM) gepubliceerd. Hiermee kunnen bedrijven in zes stappen de relevante erkende maatregelen voor energiebesparing selecteren. Ook worden de verschillende maatregelen toegelicht.

https://fem.infomil.nl/#/

Energiebesparingsverplichting
Ondernemers kunnen sinds ruim een jaar met erkende maatregelen voor energiebesparing voldoen aan de energiebesparingsverplichting in het Activiteitenbesluit. De erkende maatregelen zijn het resultaat van een samenwerking tussen brancheverenigingen, overheden en omgevingsdiensten. Het FEM geeft snel inzicht in of het bedrijf voldoet aan de energieverplichting. Er is een openbare versie en een versie voor toezichthouders.

Bron: https://www.vno-ncw.nl/weekbulletin/rijkswaterstaat-lanceert-hulpmiddel-bij-erkende-maatregelen-energiebesparing?utm_source=Weekbulletin&utm_campaign=nieuwsbrief&utm_medium=e-mail