Resource efficiency of wel besparen van kosten op energie door het efficiënter gebruik van materialen en grondstoffen is voor elk bedrijf interessant. Wilt u besparingen realiseren binnen uw bedrijfsproces én ervaringen uitwisselen met Duitse ondernemers? Kom dan naar Kempen in Duitsland waar Enterprise Europe Network samen met EfficienzAgentur NRW een rondetafelgesprek organiseert over dit onderwerp. Er is plek voor 4 Nederlandse bedrijven, dus reageer snel!

Inspireren en aanpakken
Tijdens het rondetafelgesprek kunnen deelnemers elkaar inspireren door te vertellen over hun aanpak en te luisteren naar de successen en valkuilen van anderen. Uitwisselen van informatie staat hierin centraal. Na een korte kennismaking en inventarisatie van de ervaringen zal de groep belangrijke onderwerpen verder onder de loep nemen. In eerdere sessies bleken het motiveren van personeel, het meten van daadwerkelijke besparingen, gebruik van restmaterialen als grondstof en energiebesparing in het productieproces, belangrijke onderwerpen. Vervolgens wordt besproken of hierin grensoverschrijdend kan worden samengewerkt en welke ondersteuning geleverd kan worden.

Gesprekspartners
De bijeenkomst staat open voor Nederlandse en Duitse ondernemers uit alle sectoren die belang hechten aan efficiënter omgaan met materialen en grondstoffen en daar binnen hun bedrijf al een start mee hebben gemaakt. Het gesprek wordt begeleid door adviseurs van EffizienzAgentur NRW en Zenit GmbH.

Wanneer: Donderdag 23 mei 13:00 tot 17:30 uur
Waar: Technologie- und Gründerzentrum Niederrhein GmbH (TZN)Industriering Ost 66, 47906 Kempen, Konferenzraum Kempen, Room 022
Organisatie: EffizienzAgentur NRW, Zenit GmbH en Enterprise Europe Network
Aanmeldingen: In dit rondetafelgesprek zijn 4 plaatsen beschikbaar voor Nederlandse bedrijven. Meld u aan bij Michelle Lemmers, michelle.lemmers@rvo.nl