In ons land wordt gewerkt aan het programma "Duurzame veiligheid 2030". In het kader van de Topsectoren wordt, onder regie van het Ministerie van Infrastructuur & Waterstaat, gewerkt aan het programma "Safety Delta Nederland". Als kwartiermaker is Paul Buijsingh (Shell) aangesteld. Het ambitiedocument is als bijlage rechts aan het artikel toegevoegd.

Nederland heeft als doelstelling om in 2030 het meest veilige land op het gebied van procesindustrie te zijn. Daarvoor zijn er 3 thema's benoemd waar op ingezet zal worden:

  • Lekdetectie
  • De factor "mens" als faalmechanisme
  • Corrosie onder isolatie

Inmiddels zijn de eerste besprekingen geweest en zal een stappenplan opgesteld worden.

Voor de oppervlaktebehandelende branche heeft deze ontwikkeling op 3 fronten invloed, dat zijn:

  • de beschikbaarheid van de grondstoffen zoals chemicaliĆ«n tegen een acceptabele prijs;
  • de arbeidsveiligheid en milieu veiligheid in oppervlaktebehandelende bedrijven;
  • en het feit dat er veel werk op het gebied van corrosiebeheersing en conservering zal ontstaan.

Zoals wellicht bekend maakt Vereniging ION al deel uit van de Werkgroep Coatings (onder andere organische coatings en thermisch spuiten) van het Corrosie onder isolatie-project van World Class Maintenance. De andere werkgroepen in het project zijn de Werkgroep Niet-destructief onderzoek en de Werkgroep Datamanagement (voorspellen van mogelijk falen in een installatie op basis van big data en het vastleggen van actieplannen).

In deze materie zijn, naast bedrijven, bijvoorbeeld ook de TU Delft, de VIB (Vereniging van Isolatie Bedrijven), de VNCI (Vereniging van de Nederlandse Chemische Industrie) en de EFC (European Federation of Corrosion) betrokken. De uitkomst van het Corrosie onder isolatie-project van World Class Maintenance zal onder andere de basis zijn voor de herziening van de ISO 55.000 (de internationale norm voor het beheer van alle soorten activa, waaronder dus ook procesinstallaties). Tevens zal er tijdens de Dag van de Oppervlaktetechnologie op 13 november 2019 een presentatie hierover gegeven worden.