Op 25 juni 2015 was in het Beatrix Theater in Utrecht de jaarlijkse Schakeldag van Rijkswaterstaat en het Ministerie van Infrastructuur en Milieu. Het doel van de dag was om bevoegd gezag bij te praten over de ontwikkelingen in de wet- en regelgeving. Deze dag werd bezocht door zo'n 900 personen. Voor het eerst was ook het bedrijfsleven toegelaten. Ongeveer 100 personen waren namens het bedrijfsleven aanwezig, waaronder ook Vereniging ION.

Op deze dag werden vele presentaties en workshops gehouden over diverse onderwerpen, deze treft u hier aan: http://www.schakeldagen.nl/overzicht/presentaties/. Vereniging ION heeft de belangrijkste presentaties voor haar leden bezocht. Een verslag hiervan treft u in het ledengedeelte aan.